Certifikáty a kvalifikované certiikáty

home

Spoločnosť Disig, a.s., prostredníctvom svojich certifikačných a akreditovaných certifikačných autorít CA Disig poskytuje certifikačné služby vydávania certifikátov a kvalifikovaných certifikátov rôzneho typu v zmysle Zákona č. 215/2002 Z. z.  o elektronickom podpise.

CA Disig vydáva nasledovné typy certifikátov a kvalifikovaných certifikátov:

  • Osobný certifikát (OC) fyzickej osoby na pre elektronický podpis
  • Systémový certifikát(SC) právnickej osoby pre elektronickú pečať
  • Kvalifikovaný certifikát fyzickej (KC) osoby pre zaručený elektronický podpis
  • Mandátny certifikát fyzickej osoby (MQC) pre zaručený elektronický podpis
  • Kvalifikovaný systémový certifikát (KSC) pre zaručenú elektronickú pečať

Bližší popis jednotlivých typov certifikátov, ktoré sú používané na vytváranie elektronického podpisu a zaručeného elektronického podpisu a spôsob ich získania a možnosti použitia nájdete po kliknutí na jednotlivé položky menu vľavo.