Test SSL

home

V súlade s požiadavkami CA Browser Forum uvedenými v prílohe C aktuálnej verzie dokumentu "Baseline Requirements for the Issuance and Management of Publicly-Trusted Certificates" je certifikačná autorita povinná sprístupniť web stránku, ktorá umožní dodávateľom aplikácií testovať ich softvér za použitia vydaných SSL certifikátov, ktoré sú naviazané na dôveryhodné koreňové certifikáty. V minimálnej konfigurácii musia byť dostupné stránky, kde je použitý platný, zrušený resp. exspirovaný SSL certifikát.

Koreňová certifikačná autorita CA Disig
Podriadená certifikačná autorita URL testovacích stránok
CA Disig I1 Certification Service Test SSL - CA Disig R0I1


Koreňová certifikačná autorita CA Disig Root R1
Podriadená certifikačná autorita URL testovacích stránok
CA Disig R1I1 Certification Service Test SSL - CA Disig R1I1


Koreňová certifikačná autorita CA Disig Root R2
Podriadená certifikačná autorita URL testovacích stránok
CA Disig R2I2 Certification Service Test SSL - CA Disig R2I2