Dokumenty

home

Spoločnosť Disig, a.s., v postavení kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb a poskytovateľa dôveryhodných služieb, vo svojich dokumentoch popisuje základné princípy, pravidlá a spôsob poskytovania týchto služieb. Tiež popisuje aj bezpečnostné pravidlá, ktorými sa riadi pri ich poskytovaní.

DÔVERYHODNÉ SLUŽBY - VŠEOBECNÉ DOKUMENTY
Názov dokumentu OID Verzia Účinnosť od Veľkosť Stiahnuť
Politika poskytovania dôveryhodných služieb 1.3.158.35975946.0.1.0.0.1 1.0 18.4.2017 303 kB
 
Všeobecné podmienky poskytovania a používania dôveryhodnej služby vyhotovovania a overovania certifikátov Disig, a.s. 2.0 1.9.2018 1060 kB
Všeobecné podmienky poskytovania a používania dôveryhodnej služby vyhotovovania a overovania certifikátov Disig, a.s. 1.0 18.4.2017 210 kB
 
Informácia o spracúvaní osobných údajov 1.0 25.5.2018 239 kB


POSKYTOVANIE KVALIFIKOVANÝCH DÔVERYHODNÝCH SLUŽIEB
Názov dokumentu OID Verzia Účinnosť od Veľkosť Stiahnuť
Politika poskytovania dôveryhodnej služby vyhotovovania a overovania KC 1.3.158.35975946.0.0.1.0.1 5.2 25.5.2018 1172 kB
 
Politika poskytovania dôveryhodnej služby vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok 1.3.158.35975946.0.0.1.0.4 4.1 26.7.2017 557 kB
 
Všeobecné podmienky poskytovania a používania dôveryhodnej služby vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok Disig 1.0 29.10.2018 519 kB
 
KC - Informácie pre spoliehjúcu sa stranu 1.0 18.4.2017 206 kB
 
Žiadosť o zrušenie KC     77 kB
CP (Certificate Policy) = certifikačná politika
CPS (Certification Practice Statement) = pravidlá na výkon certifikačných činností


POSKYTOVANIE KVALIFIKOVANÝCH DÔVERYHODNÝCH SLUŽIEB PRE POTREBY eID
Názov dokumentu OID Verzia Účinnosť od Veľkosť Stiahnuť
Politika vydávania certifikátov na eID 1.3.158.35975946.0.0.1.1.9 1.5 25.5.2018 1078 kB
 
eID-Informácia pre spoliehajúcu sa stranu 1.0 18.4.2017 268 kB
 
Informácia o spracúvaní osobných údajov pri vydávaní certifikátov na eID 1.0 25.5.2018 474 kB
 
Všeobecné podmienky vydávania certifikátov na eID 1.7.2018 514 kB
Všeobecné podmienky vydávania certifikátov na eID - platné do 30.6.2018 25.5.2018 555 kB
 


AKTUÁLNE VERZIE DOKUMENTOV POSKYTOVATEĽA DÔVERYHODNÝCH SLUŽIEB
Názov dokumentu OID Verzia Účinnosť od Veľkosť Stiahnuť
Bezpečnostné pravidlá   3.0 01.07.2014 162 kB
 
CP CA Disig 1.3.158.35975946.0.0.0.1.1 5.1 23.5.2018 1169 kB
 
CPS RA CA Disig 1.3.158.35975946.0.0.0.1.3 5.1 23.5.2018 626 kB
 
Prehlásenie audítora (2018)     7.8.2018 214 kB
CP (Certificate Policy) = certifikačný poriadok (politika); CPS = Pravidlá na výkon certifikačných činností

Program Adobe Reader si môžete zdarma stiahnuť TU.