Dokumenty

home

Spoločnosť Disig, a.s., v postavení kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb a poskytovateľa dôveryhodných služieb, vo svojich dokumentoch popisuje základné princípy, pravidlá a spôsob poskytovania týchto služieb. Tiež popisuje aj bezpečnostné pravidlá, ktorými sa riadi pri ich poskytovaní.

Dôveryhodné služby - Všeobecné dokumenty
 
Názov dokumentu OID Verzia Dátum Veľkosť Stiahnuť
Všeobecné podmienky poskytovania a používania dôveryhodnej služby vyhotovovania a overovania certifikátov Disig, a.s. 1.0 18.4.2017 210 kB
 
Politika poskytovania dôveryhodných služieb 1.3.158.35975946.0.1.0.0.1 1.0 18.4.2017 303 kB


Poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb
 
Názov dokumentu OID Verzia Dátum Veľkosť Stiahnuť
Politika poskytovania dôveryhodnej služby vyhotovovania a overovania KC 1.3.158.35975946.0.0.1.0.1 5.1 1.12.2017 1000 kB
 
KC - Informácie pre spoliehjúcu sa stranu 1.0 18.4.2017 206 kB
 
Politika poskytovania dôveryhodnej služby vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok 1.3.158.35975946.0.0.1.0.4 4.1 26.7.2017 557 kB
 
Žiadosť o zrušenie KC     77 kB
CP (Certificate Policy) = certifikačná politika
CPS (Certification Practice Statement) = pravidlá na výkon certifikačných činností


Poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb pre potreby eID
 
Názov dokumentu OID Verzia Dátum Veľkosť Stiahnuť
Politika vydávania certifikátov na eID 1.3.158.35975946.0.0.1.1.9 1.4 30.10.2017 1075 kB
 
eID-Informácia pre spoliehajúcu sa stranu   1.0 18.4.2017 268 kB


Aktuálne verzie dokumentov poskytovateľa dôveryhodných služieb
 
Názov dokumentu OID Verzia Dátum Veľkosť Stiahnuť
Bezpečnostné pravidlá   3.0 01.07.2014 162 kB
 
CP CA Disig 1.3.158.35975946.0.0.0.1.1 5.0 25.9.2017 1208 kB
 
CPS RA CA Disig 1.3.158.35975946.0.0.0.1.3 5.0 25.9.2017 602 kB
Prehlásenie audítora (2017)     15.12.2017 1371 kB
CP (Certificate Policy) = certifikačný poriadok (politika); CPS = Pravidlá na výkon certifikačných činností

Program Adobe Reader si môžete zdarma stiahnuť TU.


VZORY DOKUMENTOV
Dokumenty k vydaniu kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis
Názov dokumentu Popis Stiahnuť
KC pre elektronický podpis - Splnomocnenie pri zastupovaníe fyzickou osobou Toto splnomocnenie sa predkladá, ak sa žiadateľ o kvalifikovaný certifikát (KC) nechá na registračnej autorite CA Disig zastupovať inou fyzickou osobou.
 
KC pre elektronický podpis - Súhlas s vydaním certifikátu pre zamestnanca Tento súhlas predkladá žiadateľ o KC (fyzická osoba – zamestnanec) na registračnej autorite CA Disig, ak má záujem, aby v jeho v certifikáte bol uvedený aj názov právnickej osoby a žiadateľ nie štatutárnym zástupcom danej právnickej osoby
 
Dokumenty k vydaniu mandátneho certifikátu pre fyzickú osobu
Názov dokumentu Popis Stiahnuť
Mandátny certifikát - Splnomocnenie k vydaniu Toto splnomocnenie sa predkladá, ak sa žiadateľ o mandátny certifikát (MQC)nechá na registračnej autorite CA Disig zastupovať inou fyzickou osobou.
 
Dokumenty k vydaniu kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
Názov dokumentu Popis Stiahnuť
KC pre elektronickú pečať - Splnomocnenie k vydaniu certifikátu Toto splnomocnenie/poverenie sa predkladá, ak sa oprávnená konajúca osoba žiadateľa o kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať nechá na registračnej autorite CA Disig zastupovať fyzickou osobou, ktorá nie je štatutárny zástupca danej právnickej osoby.
 
Dokumenty k vydaniu certifikátu pre elektronický podpis
Názov dokumentu Popis Stiahnuť
Elektronický podpis - Splnomocnenie k vydaniu certifikátu Toto splnomocnenie sa predkladá, ak sa žiadateľ o osobný certifikát (OC) nechá na registračnej autorite CA Disig zastupovať inou fyzickou osobou.
 
Elektronický podpis - Súhlas s vydaním certifikátu pre zamestnanca Tento súhlas predkladá žiadateľ o certifikát pre elektronický podpis (zamestnanec) na registračnej autorite CA Disig, ak má záujem, aby v jeho certifikáte bol uvedený aj názov právnickej osoby (zamestnávateľa) a žiadateľ nie je štatutárnym zástupcom danej právnickej osoby.
 
Dokumenty k vydaniu certifikátu pre elektronickú pečať
Názov dokumentu Popis Stiahnuť
Elektronická pečať - Splnomocnenie na vydanie certifikátu Toto splnomocnenie sa predkladá, ak sa žiadateľ o certifikát pre elektronickú pečať nechá na registračnej autorite CA Disig zastupovať fyzickou osobou, ktorá nie je štatutárnym zástupcom danej právnickej osoby.
 
Dokumenty k vydaniu TLS/SSL certifikátu
Názov dokumentu Popis Stiahnuť
SSL - Splnomocnenie na žiadanie SSL certifikátu pre server Toto splnomocnenie/poverenie predkladá na registračnej autorite CA Disig žiadateľ o SSL certifikát pre server v prípade, že nie je štatutárnym zástupcom právnickej osoby, ktorá je oprávneným držiteľom danej domény.
SSL - Čestné prehlásenie oprávneného držiteľa domény Toto čestné prehlásenie o vlastníctve doménového mena predkladá žiadateľ o SSL certifikát pre server.
Vysvetlivky
KC - kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis resp. elektronickú pečať MQC - mandátny certifikát SSL - SSL certifikát pre server