Následný certifikát

home

Certifikát pre elektronický podpis/elektronickú pečať vydáva spoločnosť Disig, a.s. s platnosťou 1 až 3 roky. V prípade, že po ukončení tejto doby má držiteľ certifikátu záujem o využívanie elektronického podpisu/pečate, môže pred ukončením platnosti certifikátu požiadať o jeho obnovu – o vydanie následného certifikátu pre podpis/pečať.

Pri vydaní následného certifikátu dochádza k zmene páru kľúčov certifikátu – vytvorí sa nový certifikát, ktorý bude mať zhodné rozlišovacie meno, odlišný verejný kľúč (zodpovedajúci novému, odlišnému súkromnému kľúču), odlišné číslo certifikátu (Serial Number) a môže mať zmenenú dobu platnosti (len na základe dohody).

Držiteľ platného certifikátu môže požiadať o vydanie následného certifikátu počas posledných 30 dní platnosti certifikátu, ku ktorému bude následný certifikát vydaný.

Žiadosť o následný certifikát vykonáte rovnakým postupom, ako keď ste žiadali o vydanie prvého certifikátu. Hodnoty v žiadosti musia byť totožné s hodnotami uvedenými v platnom certifikáte. Vygenerovanú žiadosť je potrebné zaslať podpísanou elektronickou správou na adresu radisig@disig.sk. Žiadosť môžete vygenerovať tu: Generovanie žiadosti

Dôležité upozornenie!!!

Pokiaľ využívate elektronický podpis na podávanie elektronických podaní do VšZP, následný certifikát je možné vydať len prostredníctvom internetového portálu VšZP.

V prípade požiadavky na vydanie následného kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis/elektronickú pečať kontaktujte priamo registračnú autoritu CA Disig na radisig@disig.sk.