Zálohovanie a obnova certifikátu Mozilla

home

1. Po ukončení inštalácie certifikátov odporúčame vykonať zálohu užívateľského certifikátu na externé médium (disketa, USB kľúč ap.) za účelom možnosti jeho obnovy v prípade straty privátneho kľúča v dôsledku poškodenia operačného systému počítača, preinštalovania počítača, či akéhokoľvek iného poškodenia privátneho kľúča užívateľa. Na vykonanie zálohy kliknúť na tlačidlo "Zálohovať" v záložke "Vaše certifikáty" v okne Nástroje -> Možnosti -> Certifikáty (staršie verzie Mozilly "Ostatne") -> Bezpečnosť (Zabezpečenie) -> Certifikáty (Správa certifikátov) -> Správca certifikátov .

Správca certifikátov

2. V ďalšom okne zadať názov súboru do ktorého sa vykoná záloha (napr. priezvisko držiteľa certifikátu) a kliknúť na "Uložiť".

Súbor

3. V prípade, že máte aktivované hlavné heslo a zobrazí sa výzva na jeho zadanie, je potrebné ho zadať, inak nebude možné vykonať export Vášho privátneho kľúča.

Výzva

4. Potom sa zobrazí výzva na zadanie hesla, ktoré bude chrániť Vašu zálohu certifikátu. Toto heslo je nové a je potrebné si ho dobre zapamätať, nakoľko bude potrebné pri prípadnej obnove Vášho certifikátu z vytvorenej zálohy. Zadať nové heslo dva krát a pokračovať voľbou "OK".

Heslo

5. Po kliknutí na "OK" sa vykoná záloha Vášho certifikátu obsahujúca privátny kľúč a po úspešom prebehnutí sa zobrazí nasledovné upozornenie. Týmto je zálohovanie Vášho certifikátu ukončené.

Moznosti

Obnovu osobného certifikátu vykonáte podľa nasledovného postupu:

1. Postupne zvoľte v menu prehliadača Nástroje -> Možnosti -> Spresnenie -> Šifrovanie -> Certifikáty

Možnosti

2. Po kliknutí na okno "Vaše certifikáty" zvoľte možnosť "Importovať"

Správca certifikátov

3. Po výzve vyberte súbor so zálohou certifikátu (štandarne vo formátePKCS12) a následne zadajte heslo k nemu.

Zadanie hesla

4. Pokiaľ bolo zadané správne heslo, nastane úspešná obnova certifikátu a systém zobrazí okno s oznamom o jeho úspešnej obnove, o čom sa môžete presvedčiť otvorením záložky "Vaše certifikáty".

Výstraha

Správca certifikátov

5. Týmto je obnova certifikátu v prehliadači Mozilla ukončená.

Nakoniec je potrebné skontrolovať, či sa nachádza v záložke "Autority" certifikát certifikačnej autority CA Disig (pozri obrázok). V prípade, že tam nie je, musíte ho pridať podľa postupu na hlavnej strane návodov (Bod 3 - Návody Mozilla).

Sprievodca

Späť na návody