Zalohovanie certifikátu Windows

home

Zálohu užívateľského certifikátu vykonáte podľa nasledovného postupu:

1. Otvoriť Internet Explorer. Hore v menu kliknúť na Nástroje. Zobrazí sa roletové menu. V ňom kliknúť na Možnosti siete Internet...

2. V zobrazenom okne vybrať záložku Obsah. Kliknúť na tlačidlo Certifikáty...

Moznosti siete internet

3. Zobrazí sa okno s certifikátmi. Overiť či je zobrazená záložka "Osobné". Zvoliť certifikát, ktorý chcete zálohovať. Zvoliť Exportovať...

Certifikáty

4. Pokračovať voľbou Ďalej

Certifikáty

5. Zvoliť položku "Áno, exportovať privátny kľúč". Pokračovať voľbou Ďalej.

Certifikáty

6.Zvoliť nastavenia podľa obrázku. Pokračovať voľbou Ďalej.

Certifikáty

7. Napísať heslo ktorým bude chránený Váš privátny kľúč do poľa "Heslo" a zopakovať ho v poli "Potvrdiť heslo". Pokračovať voľbou Ďalej.

Upozornenie na uloženie

8. Napísať meno pod akým sa má súbor uložiť alebo kliknúť na tlačidlo Prehľadávať..., vybrať adresár do ktorého sa má súbor uložiť a napísať meno súboru.

Uloženie

9. Kliknúť na tlačidlo Dokončiť.

Uloženie

10. Ak je privátny kľúč chránený heslom, otvorí sa okno kde ho môžete zadať. Pokračovať voľbou OK.

Uloženie

11. Zobrazí sa okno oznamujúce, že export certifikátu bol úspešný. Export ukončiť voľbou OK.

Uloženie

Obnovu osobného certifikátu vykonáte podľa nasledovného postupu:

1. Najskôr je potrebné použiť médium s uloženou zálohou (HDD, disketa, USB kľúč) a prejsť do adresára kde je uložená záloha Vášho certifikátu (napr. E:\zaloha_cert). Potom dvakrát rýchlo kliknúť na súbor so zálohou certifikátu, alebo kliknúť na súbor so zálohou certifikátu a stlačiť Enter.

Otvorenie zálohy

2. Otvorí sa úvodné okno sprievodcu importom certifikátu. Kliknúť na tlačidlo "Ďalej".

Otvorenie zálohy

3. Pokračovať voľbou "Ďalej".

Sprievodca

4. Napísať heslo ktorým je chránený privátny kľúč. Zaškrtnúť prvú možnosť ak chcete zvýšenú ochranu privátneho kľúča. Zaškrtnúť druhú možnosť ak chcete aby sa certifikát dal znovu zálohovať (Odporúčame zaškrtnúť obe možnosti). Pokračovať voľbou "Ďalej".

Sprievodca

5. Skontrolovať, či je zvolená možnosť "Automaticky vybrať priestor na uloženie certifikátov podľa typov". Pokračovať voľbou "Ďalej".

Sprievodca

6. Ukončiť importovanie voľbou "Dokončiť".

Sprievodca

Ak ste zvolili zvýšenú ochranu privátneho kľúča, pokračujte bodom 7, inak pokračujte bodom 11.

7. Kliknúť na tlačidlo "Nastaviť úroveň zabezpečenia..."

Sprievodca

8. Zvoliť "Vysoká" a pokračovať voľbou "Ďalej".

Sprievodca

9. Napísať heslo ktorým chcete chrániť Váš privátny kľúč do poľa "Heslo" a zopakovať ho v poli "Potvrdiť". Pokračovať voľbou "Dokončiť".

Sprievodca

10. Pokračovať voľbou "OK".

Sprievodca

11. Po úspešnom importovaní certifikátu za zobrazí okno oznamujúce, že import certifikátu bol úspešný. Ukončite importovanie voľbou "OK".

Sprievodca

Späť na návody