Generovanie Mozilla

home

Tento postup je určený pre používateľov prehliadačov typu Mozilla Firefox.

1. Otvorte si web stránku Generovanie žiadosti o certifikát

2. V položke typ certifikátu zvoľte „Obyčajný - Fyzická osoba

3. Po potvrdení voľby sa Vám zobrazí nasledovná tabuľka:

Generovanie

Poznámky k vyplňovaniu:

  • Všetky údaje sa vypisujú bez diakritiky. Povinné údaje sú označené červenou farbou. V prípade nejasností ako vyplniť jednotlivé údaje sú pod otáznikmi vpravo od jednotlivých polí umiestnené vysvetlenia a príklady.
  • Typ kľúča: ponechajte možnosť „Microsoft Enhanced Cryptographic Provider“
  • Meno a priezvisko – POVINNÝ ÚDAJ!!!: zadajte údaje z občianskeho preukazu, pokiaľ máte titul zapísaný v OP a požadujete ho mať uvedený aj v certifikáte, zapíšte ho pred Vaše krstné meno.
  • Mesto – vyplňte miesto (mesto, obec) trvalého bydliska - vyplnenie položky nie je povinné.
  • Štát – POVINNÝ ÚDAJ!!!: prednastavená hodnota je SK - v prípade, že ste štátnym príslušníkom inej krajiny, vpíšte príslušnú skratku (napr. CZ).
  • E-mail – POVINNÝ ÚDAJ!!!: vyplňte platnú e-mailovú adresu.

4. Po vyplnení údajov môže žiadosť vyzerať nasledovne:

5. Prehliadač začne po odsúhlasení voľby „Generovať žiadosť“ automatické generovanie kľúčov a žiadosti o vydanie certifikátu.

6. Po úspešnom vygenerovaní žiadosti uvidíte nasledovné upozornenie:

Upozornenie na uloženie

7. Kliknite na tlačidlo „Uložiť žiadosť o certifikát“, po zobrazení ďalšieho okna kliknite na „Save to disk (Uložiť na disk)“ a stlačte "OK".

Uloženie

8. Po uložení Vám bude zobrazené okno s umiestnením uloženého súboru.

Uloženie

10. Uloženú žiadosť je potrebné doručiť na príslušnú registračnú autoritu spôsobom stanoveným v platnom certifikačnom poriadku. Termín návštevy na registračnej autorite si dohodnite vopred s príslušnou RA telefonicky príp. mailom.

Späť na návody