Generovanie IE

home

Tento postup je určený pre používateľov prehliadačov typu Internet Explorer.

1. Otvorte si web stránku Generovanie žiadosti o certifikát

2. V položke typ certifikátu zvoľte „Obyčajný - Fyzická osoba

3. Po potvrdení voľby sa Vám zobrazí nasledovná tabuľka:

Generovanie

Poznámky k vyplňovaniu:

  • Všetky údaje sa vypisujú bez diakritiky. Povinné údaje sú označené červenou farbou. V prípade nejasností ako vyplniť jednotlivé údaje sú pod otáznikmi vpravo od jednotlivých polí umiestnené vysvetlenia a príklady.
  • Typ kľúča: ponechajte možnosť „Microsoft Enhanced Cryptographic Provider“
  • Zvýšená ochrana súkromného kľúča - v prípade, že necháte políčko zaškrtnuté bude Váš súkromný kľúč chránený heslom, ktoré si zvolíte. Toto heslo bude potrebné zadávať pri každom prvom použití súkromného kľúča.
  • Meno a priezvisko – POVINNÝ ÚDAJ!!!: zadajte údaje z občianskeho preukazu, pokiaľ máte titul zapísaný v OP a požadujete ho mať uvedený aj v certifikáte, zapíšte ho pred Vaše krstné meno.
  • Mesto – vyplňte miesto (mesto, obec) trvalého bydliska - vyplnenie položky nie je povinné.
  • Štát – POVINNÝ ÚDAJ!!!: prednastavená hodnota je SK - v prípade, že ste štátnym príslušníkom inej krajiny, vpíšte príslušnú skratku (napr. CZ).
  • E-mail – POVINNÝ ÚDAJ!!!: vyplňte platnú e-mailovú adresu.

4. Po vyplnení údajov môže žiadosť vyzerať nasledovne:

Generovanie - vyplnené

5. Zapísané hodnoty si ešte raz skontrolujte, ak s týmito hodnotami súhlasíte, zvoľte možnosť „Generovať žiadosť“. Po kliknutí na túto možnosť sa Vám zobrazí nasledovný oznam

Upozornenie

Web rozhranie Vás týmto oznamom upozorňuje, že web stránka žiada o generovanie novej žiadosti o certifikát. Na pokračovanie zvoľte možnosť „YES (ÁNO)“.

8. V prípade, že ste ponechali zaškrtnuté pole „Zvýšená ochrana súkromného kľúča“, budete vyzvaní, aby ste si zvolili úroveň jeho zabezpečenia. V ponúknutom okne kliknite na možnosť „Set Security Level“:

Nastavenie

Predvolené nastavenie je hodnota „Medium (stredná)“. Aby bol Váš kľúč chránený heslom musíte zvoliť úroveň „High

Nastavenie

Vaše heslo na ochranu súkromného kľúča zapíšete do ponúknutého okienka „Password“, a potvrdíte ho zápisom do okienka „Confirm“. Pre pokračovanie generovania žiadosti kliknite na „Finish

Nastavenie

Proces nastavenia hesla ukončíte kliknutím na „OK“:

Nastavenie

9. Po úspešnom vygenerovaní žiadosti uvidíte nasledovné upozornenie:

Upozornenie na uloženie

10. Kliknite na tlačidlo „Uložiť žiadosť o certifikát“, po zobrazení ďalšieho okna kliknite na „Save“. Zobrazí sa Vám nasledujúce okno, v ktorom je potrebné určiť si cestu uloženia žiadosti. Zvoľte si cestu

Uloženie

a kliknite na možnosť „Save“. Zvolenú cestu si zapamätajte, pretože túto žiadosť je potrebné doručiť na príslušnú registračnú autoritu.

Uloženie

10. Generovania žiadosti ukončíte kliknutím na „Close“ v okne sťahovania vygenerovanej žiadosti.

Späť na návody