Inštalácia Mozilla Firefox

home

Inštalácia osobného certifikátu vydaného certifikačnou autoritou CA Disig do prehliadača Mozilla Firefox sa vykoná v dvoch krokoch.

V prvom kroku sa vykoná inštalácia osobného certifikátu.

V druhom kroku sa vykoná inštalácia koreňového certifikátu certifikačnej CA Disig do úložiska dôveryhodných certifikačných autorít a inštalácia certifikátu vydávajúcej podriadenej certifikačnej autority.".

Prvý krok - Inštalácia osobného certifikátu

Po vydaní osobného certifikátu Vám certifikačná autorita CA Disig odošle automaticky e-mail s upozornením, že Vám bol vydaný certifikát a zároveň dostanete linku prostredníctvom, ktorej si certifikát nainštalujete.

1. Otvorte prehliadač Mozilla Firefox a skopírujte do príkazového riadku inštalačnú linku s doručeného e-mailu.

2. V prípade, že sa objaví výzva na zadanie hlavného hesla, zadať heslo a pokračovať kliknutím na "OK". Poznámka: Hlavné heslo, je heslo, ktorým je chránený prístup k súkromným kľúčom daného užívateľa. Toto heslo, pokiaľ je aktivované, si zvolil samotný užívateľ už predtým napr. pri generovaní žiadosti.

Hlavné heslo

3. Podľa použitej verzie prehliadača sa Vám zobrazí okno s oznamom o úspešnej inštalácii osobného certifikátu. U starších verzii sa toto okno nemusí ukázať. Zároveň ste upozornený aj na potrebu vytvorenia zálohy práve nainštalovaného certifikátu.

Info inštalácia

4. Na overenie, či inštalácia skutočne prebehla kliknúť na "Nástroje" v menu prehliadača a zvoliť "Možnosti". Potom zvoliť "Pokročilé" (pre staršie verzie prehliadača Firefox "Ostatné") ďalej zvoliť záložku "Šifrovanie" ("Zabezpečenie") a nakoniec "Certifikáty" ("Správa certifikátov"). Týmto sa otvorí okno "Správca certifikátov".

Overenie inštalácie

5. Po úspešnej inštalácii musí byť certifikát uložený v okne "Správca certifikátov" v záložke "Vaše certifikáty".

Osobné

POZNÁMKA: V prípade, že sa Váš certifikát po inštalácii nenachádza v záložke Osobné, ale je uložený napríklad v záložke Ostatní, je pravdepodobné, že Váš systém nie je schopný zistiť umiestnenie Vášho privátneho kľúča a tým úspešne nainštalovať certifikát. Skôr ako sa pokúsite o opakovanú inštaláciu, kontaktujte podporu CA Disig.

V prípade, že sa Vám nepodarilo nainštalovať certifikát prostredníctvom zaslanej linky, je možné nainštalovať Váš osobný certifikát po jeho vyhľadaní na týchto web stránkach.

6. Kliknite na linku uvedenú na konci tohto textu a v novo otvorenom okne vpíšte do položky "CN" bez diakritiky celé meno osoby, ktorej bol certifikát výdaný (je uvedené v bode 4. protokolu o prevzatí certifikátu). Identifikujte certifikát ktorý hodláte naištalovať (spravidla prvý v poradí) a následne v stĺpčeku "Inštalácia" kliknite na hrubo vytlačený nápis "Mozilla". Ďalej postupujte ako je popísaná v bodoch 2 až 5.

Vyhľadávanie osobného certifikátu.

Týmto je ukončená inštalácia užívateľského certifikátu pre potreby VšZP. Ďalej pokračujte inštaláciou certifikátu certifikačnej autority CA Disig (2.krok).

Pokračuj 2.krokom

Späť na návody