Inštalácia IE 1.krok

home

Inštalácia osobného certifikátu vydaného certifikačnou autoritou CA Disig do prehliadača Internet Explorer sa vykoná v dvoch krokoch.

V prvom kroku sa vykoná vlastná inštalácia osobného certifikátu.

V druhom kroku, ak to bude potrebné, sa vykoná inštalácia certifikátu samotnej certifikačnej autority CA Disig, čím táto bude pridaná medzi "Dôveryhodné úrady pre vydávanie základných certifikátov".

Prvý krok - Inštalácia osobného certifikátu

Po vydaní osobného certifikátu Vám certifikačná autorita CA Disig odošle automaticky e-mail s upozornením, že Vám bol vydaný certifikát a zároveň dostanete linku prostredníctvom, ktorej si certifikát nainštalujete.

1. Kliknite na inštalačnú linku v doručenom e-maile so správou o vydaní certifikátu:

2. Po kliknutí na linku sa otvorí sa okno s informáciou, že stránka, ktorá sa ide otvárať, obsahuje zabezpečené aj nezabezpečené položky. Na pokračovanie zvoliť "Áno".

Info

3. Po stlačení "Áno" sa otvorí okno s informáciou a bezpečnostným upozornením o tom, že web stránka ide pridať nový certifikát do Vášho počítača. Na otázku, či chcete pridať tento nový certifikát do Vášho úložiska certifikátov musíte odpovedať "Áno".

Info

4. V prípade, že sú splnené všetky predpoklady na úspešnú inštaláciu certifikátu, je certifikát nainštalovaný a Vám sa zobrazí nasledovné okno s oznamom o úspešnej inštalácii certifikátu vydaného certifikačnou autoritou CA Disig.

V prípade, že sa Vám nepodarilo nainštalovať certifikát prostredníctvom zaslanej linky, je možné nainštalovať Váš osobný certifikát po jeho vyhľadaní na týchto web stránkach.

5. Kliknite na linku uvedenú na konci tohto textu a v novo otvorenom okne vpíšte do položky "CN" bez diakritiky celé meno osoby, ktorej bol certifikát výdaný ( je uvedené v bode 4. protokolu o prevzatí certifikátu ). Identifikujte certifikát ktorý hodláte naištalovať (spravidla prvý v poradí) a následne v stĺpčeku "Inštalácia" kliknite na hrubo vytlačený nápis "Explorer". Ďalej postupujte ako je popísaná v bodoch 2 až 4.

Vyhľadávanie osobného certifikátu.

6. Po inštalácii je potrebné overiľ nainštalovanie certifikátu. V prehliadači Internet Explorer zvoliť Nástroje -> Možnosti siete Internet/sk.-> Obsah -> Certifikáty

Certifikáty

7. Správne nainštalovaný certifikát (užívateľ vlastní zodpovedajúci privátny kľúč) sa po inštalácii nachádza v záložke "Osobné".

Osobné

8. Po kliknutí na certifikát sa tento otvorí a ak je všetko v poriadku tak v záložke Všeobecné sa nachádza pod vyznačením platnosti text "Máte súkromný kľúč, ktorý zodpovedá tomuto certifikátu" a v záložke "Certifikačná cesta" musia byľ zobrazené oba inštalované certifikáty a v spodnej časti je vypísané "Tento certifikát je v poriadku". Týmto je úspešne ukonená inštalácia osbného certifkátu.

Info o certifikáte

Certifikčná cesta

9. V prípade, že pri overovaní funkčnosti zistíte, že certifikát CA Disg v okne "Certifikát -> Certifikačná cesta" je označený červeným znakom (pozri obrázok) resp. vôbec nie je zobrazený, je potrebné vykonať jeho inštáláciu kliknutím na "Pokračovať 2.krokom -->"

Info o certifikáte

10. V prípade úspešného overenia funkčnosti ako ďalší krok jednoznačne odporúčame vykonať zálohu nainštalovaného certifikátu podľa postupu, ktorý je popísaný v Záloha a obnova osobného certifikátu."

POZNÁMKA: V prípade, že sa Váš certifikát po inštalácii nenachádza v záložke Osobné, ale je uložený napríklad v záložke Ostatní, je pravdepodobné, že Váš systém nie je schopný zistiť umiestnenie Vášho privátneho kľúča a tým úspešne nainštalovať certifikát. Skôr ako sa pokúsite o opakovanú inštaláciu, kontaktujte podporu CA Disig

Pokračuj 2.krokom

Späť na návody