Pridanie SSCD zariadenia do prehliadača Mozilla

home

V prípade, že máte kvalifikovaný alebo "komerčný" certifikát uložený na bezpečnom zariadení (SSCD) Atos (Siemens) CardOS Smartcard a potrebujete ho mať k dispozícii v prehliadači Mozilla Firefox musíte v prehliadači vykonať nasledovnú inštaláciu SSCD zariadenia:

1. Vložte zariadenie do USB portu resp kartu do čítačky a spustite prehliadač Mozilla Firefox. V hlavnom menu zvolte "Options (Nástroje)" - >" Options (Možnosti)" - > Advances (Spresnenie)" -> "Security Devices (Zariadenia)"

Info

2. V okne "Device Manager (Správca bezpečnostných zariadení)" zvoľte "Load (Načítať)".

Info

3. V okne "Load PKCS#11 Device (Načítať zariadenie PKCS#11)" premenujte "Module Name (Názov modulu)" na Vami zvolený názov zariadenie napr.  "Siemens_OKTE" a pri vobe "Module filename (Názov súboru modulu)" zvolte "Browse (Prehľadávať)" a najdite umiestnenie knižnice "siecap11.dll". Štandardne by mala byť umiestnená na adrese: C:\Windows\System32\siecap11.dll.

Info

Info

Info

4. Po premenovaní a nájdení požadovanej knižnice stlačte "OK", čím sa Vám medzi zariadenia pridá nové zariadenie predstavujúce SSCD kartu Siemens s Vami zvoleným názvom napr. Siemens_OKTE.

Info

5. Po správnej inštalácii by ste mali certifikáty umiestnené na Siemens tokene (karte) vidieť v záložke "Certificates (Certifikáty()" - "View Certificates (Špráva certifikátov)". Pri prístupe na token (kartu) bude požadované zadanie PIN.

6. Týmto je inštalácia SSCD Siemens do prehliadača ukončená a tento by mal pri požiadavke na zobrazenie certifikátov automaticky zobrazovaťaj certifikáty uložené na SSCD zariadení.