Návody k certifikátom VšZP

home

Na týchto stránkach nájdete návody na zaobchádzanie s certifikátom, ktorý Vám bol vydaný na účely využívania elektronických služieb VšZP.

Ak máte záujem o vydanie následného certifikátu pre potreby elektronických podaní do VšZP, jeho vydanie je možné len prostredníctvom internetového portálu VšZP. V prípade, že potrebujete pomoc s portálom VšZP resp. nastavením Vášho prehliadača (activeX), tak všetky informácie nájdete na stránkach portálu VšZP -> Pomoc.

UPOZORNENIE !!!

Pred inštaláciou certifikátu sa presvedčte, či spĺňate všetky predpoklady, aby inštalácia mohla úspešne prebehnúť.

Predpoklady úspešnej inštalácie a použitia certifikátu

prípade, že spĺňate všetky predpoklady môžete prikročiť k inštalácii certifikátu. Inštalácia je vykonávaná rôzdielnym spôsobom v závislosti na používanom type prehliadača. V ďalšej časti návodov sú uvedené postupy pre dva v súčasnosti najpužívanejšie prehliadače:

Návody na inštaláciu certifikátu v prehliadači INTERNET EXPLORER

Inštalácia v prehliadači IE pozostáva z viacerých krokov, ktoré na seba plynulo nadväzujú. Každý z nich je popísaný na samostatnej stránke. V prípade, že chcete prejsť celý postup kliknite na odkaz hore. V prípade, že máte záujem len o určitú časť inštalácie kliknite na nasledovné linky:

  1. Inštalácia užívateľského certifikátu pre potreby VšZP
  2. Inštalácia certifikátov certifikačnej autority CA Disig
  3. Overenie inštalácie
  4. Zálohovanie certifikátu
  5. Obnova certifikátu

prípade, že vo Vasom počítači chýba podpora pre podpisovanie v podobe knižnice capicom a systém vás na túto skutočnosť upozorní, je potrebné vykonať inštaláciu uvedenej podpory. Inštalácia sa vykoná kliknutím na nasledovný odkaz: "INŠTALUJ CAPICOM".

Dôležité upozornenie!!!: Inštalácia knižnice capicom.dll musí byť vykonaná lokálnym Administrátorom a užívateľ využívajúci osobný certifikát na podpisovanie musí byť členom skupiny lokálnych administrátorov.

Návody na inštaláciu certifikátu v prehliadači MOZILLA FIREFOX

Inštalácia v prehliadači Mozilla pozostáva z krokov, ktoré na seba plynulo nadväzujú. Každý z nich je popísaný na samostatnej stránke. V prípade, že chcete prejsť celý postup kliknite na odkaz hore. V prípade, že máte záujem len o určitú časť inštalácie kliknite na nasledovné linky:

  1. Inštalácia užívateľského certifikátu pre potreby VšZP
  2. Inštalácia certifikátu certifikačnej autority CA Disig
  3. Zálohovanie certifikátu
  4. Obnova certifikátu