Zálohovanie certifikátu VšZP - Mozilla

home

1. Po ukončení inštalácie certifikátov odporúčame vykonať zálohu užívateľského certifikátu na externé médium (disketa, USB kľúč ap.) za účelom možnosti jeho obnovy v prípade straty privátneho kľúča v dôsledku poškodenia operačného systému počítača, preinštalovania počítača, či akéhokoľvek iného poškodenia privátneho kľúča užívateľa. Na vykonanie zálohy kliknúť na tlačidlo "Zálohovať" v záložke "Vaše certifikáty" v okne Nástroje -> Možnosti -> Certifikáty (staršie verzie Mozilly "Ostatne") -> Bezpečnosť (Zabezpečenie) -> Certifikáty (Správa certifikátov) -> Správca certifikátov .

Správca certifikátov

2. V ďalšom okne zadať názov súboru do ktorého sa vykoná záloha (napr. priezvisko držiteľa certifikátu) a kliknúť na "Uložiť".

Súbor

3. V prípade, že máte aktivované hlavné heslo a zobrazí sa výzva na jeho zadanie, je potrebné ho zadať, inak nebude možné vykonať export Vášho privátneho kľúča.

Výzva

4. Potom sa zobrazí výzva na zadanie hesla, ktoré bude chrániť Vašu zálohu certifikátu. Toto heslo je nové a je potrebné si ho dobre zapamätať, nakoľko bude potrebné pri prípadnej obnove Vášho certifikátu z vytvorenej zálohy. Zadať nové heslo dva krát a pokračovať voľbou "OK".

Heslo

5. Po kliknutí na "OK" sa vykoná záloha Vášho certifikátu obsahujúca privátny kľúč a po úspešom prebehnutí sa zobrazí nasledovné upozornenie. Týmto je zálohovanie Vášho certifikátu ukončené.

Moznosti

Späť na návody VšZP