Overenie inštalácie INTERNET EXPLORER

home

1. Zvolte v menu prehliadača Internet Explorer Nástroje -> Možnosti siete Internet...-> Obsah -> Certifikáty

Certifikáty

2. Správne nainštalovaný certifikát (užívateľ vlastní zodpovedajúci privátny kľúč) sa po inštalácii nachádza v záložke "Osobné".

Certifikáty

3. Po kliknutí na certifikát sa tento otvorí a ak je všetko v poriadku tak v záložke Všeobecnésa nachádza pod vyznačením platnosti text "Máte súkromný kľúč, ktorý zodpovedá tomuto certifikátu" a v záložke "Certifikačná cesta " musia byľ zobrazené oba inštalované certifikáty a v spodnej časti je vypísané "Tento certifikát je v poriadku".

Certifikáty

Certifikáty

4. V prípade že po nainštalovaní osobného certifiktu pre účely VšZP je v okne Certifikát -> Certikačná cesta zobrazený certifikát CA Disig s červeným krúžkom (pozri obrázok) resp. vôbec nie je zobrazený je potrebné vykonať inštaláciu tohto certifikátu - pokračujte kliknutím na "-->Pokračuj 2.krokom".

Po vydaní osobného certifikátu Vám certifikačná autorita CA Disig odošle automaticky e-mail s upozornením, že Vám bol vydaný certifikát a zároveň dostanete linku prostredníctvom, ktorej si certifikát nainštalujete.

V prípade, že je stav certifikátu v súlade s obrázkom uvedeným v bode 3 je inštalácia užívateľského certifikátu pre potreby VšZP úspešne ukončená. Ako ďalší krok jednoznačne odporúčame vykonať zálohu nainštalovaného certifikátu podľa postupu Zálohovanie - bod č. 4 na hlavnej strane návodov. Obnovu certifikátu zo zálohy potom môžete kedykoľvek vykonať podľa postupu Obnova (Export) - bod č.5 na hlavnej strane návodov.

POZNÁMKA: V prípade, že sa Váš certifikát po inštalácii nenachádza v záložke Osobné, ale je uložený napríklad v záložke Ostatní, je pravdepodobné, že Váš systém nie je schopný zistiť umiestnenie Vášho privátneho kľúča a tým úspešne nainštalovať certifikát. Skôr ako sa pokúsite o opakovanú inštaláciu, je potrebné presvedčiť sa, či ste splnili všetky predpoklady pre úspešnú inštaláciu certifikátu tu.

Certifikáty

Pokračuj 2. krokom

Späť na návody VšZP