Inštalácia Mozilla VšZP

home

Návody na inštaláciu certifikátu v prehliadači MOZILLA FIREFOX

Návody sú vypracované pre verziu Mozilla Firefox so slovenským jazykom.

1.krok - Inštalácia užívateľského certifikátu pre potreby VšZP

1. Inštaláciu certifikátu v prehliadači typu Mozilla Firefox je možné vykonať vyhľadaním príslušného certifikátu na web stránke certifikačnej autority CA Disig: Vyhľadávanie certifikátov. Po kliknutí na odkaz sa Vám stránka otvorí v novom okne

2. V prípade, že Vás pred otvorením stránky s vyhľadávaním Váš prehliadač upozorní, že idete na server, ktorý je certifikovaný neznámou certifikačnou autoritou,na pokračovanie označte "Akceptovať tento certifikát natrvalo". Pokračovať voľbou OK.

3. Po akceptovaní certifikátu sa Vám zobrazí stránka umožňujúca vyhľadávanie certifikátov vydaných certifikačnou autoritou CA Disig R2I3 Cerification Services. Vyhľadávať môžete buď zadaním Common Name (CN) vydaného certfikátu, alebo zadaním e-mailovej adresy (E-mail) držiteľa certifikátu. Stačí vyplniť len jedno z dvoch polí. Odporúčame využiť zadanie CN, čo je v podstate meno a priezvisko držiteľa certifikátu. Na vyhľadávanie postačuje zadať 4 začiatočné písmená priezviska držiteľa certifikátu (napr. gasp pre držiteľa s priezviskom Gašpar). Pri zadávaní nepoužívať diakritiku a rovnako nie je potrebné rozlišovať veľke a malé písmená. Po vložení reťazca na vyhľadávanie kliknúť na "Hľadať".

4. Po úspešnom vyhľadaní sa v spodnej časti pod tlačidlom "Hľadať" vypíšu informácie o nájdenom certifikáte. V prípade, že vyhľadávaný reťazec sa nachádza vo viacerých vydaných certifikátoch zobrazia sa všetky nájdené. Odporúčame skontrolovať sériové číslo nájdeného certifikátu so sériovým číslom, ktoré je uvedené v časti IV. Protokolu o registrácii oprávnenej osoby používateľa..., ktorý ste obdržali vo svojej pobočke VšZP.

5. V prípade, že sériové číslo certifikátu, ktorý chcete inštalovať je rovnaké ako sériové číslo nájdeného certifikátu, môžete tento automaticky nainštalovať kliknutím na odkaz "Mozilla" v stĺpci "Inštalácia". V prípade, že sa objaví výzva na zadanie hlavného hesla, zadať heslo a pokračovať kliknutím na "OK".

Poznámka: Hlavné heslo, je heslo, ktorým je chránený prístup k súkromnému kľúču daného užívateľa. Toto heslo, pokiaľ je aktivované, si zvolil samotný užívateľ už predtým napr. pri vypĺňaní žiadosti na portáli VšZP (pozor nemusí to byť heslo totožné s heslom, ktorým vstupujete na portál, ale môže). Zmenu a nastavenie používania hlavného hesla je možne vykonať v záložke Nástroje (Tools) -> Možnosti... (Options...) -> Bezpečnosť (Security)

Hlavné heslo

6. Po kliknutí na odkaz "Mozilla" sa v pozadí vykoná inštalačný proces, ktorý nie je sprevádzaný žiadnou informáciou vo forme správy o úspešnej inštalácii certifikátu. Na overenie, či inštalácia skutočne prebehla kliknúť na "Nástroje" v menu prehliadača a zvoliť "Možnosti". Potom zvoliť "Pokročilé" (pre staršie verzie prehliadača Firefox "Ostatné") ďalej zvoliť záložku "Šifrovanie" ("Zabezpečenie") a nakoniec "Certifikáty" ("Správa certifikátov"). Týmto sa otvorí okno "Správca certifikátov".

Info inštalácia

7. Po úspešnej inštalácii musí byť certifikát uložený v okne "Správca certifikátov" v záložke "Vaše certifikáty".

Overenie inštalácie

8. V prípade, že certifikát je uložený v záložke "Vaše certifikáty" je inštalácia užívateľského certifikátu vydaného pre účely VšZP úspešne ukončená. Pokračujte inštaláciou certifikátov certifikačnej autority CA Disig (krok 2).

Pokračuj 2.krokom

Späť na návody