Inštalácia certifikátu pre potreby VšZP

home

Návody na inštaláciu certifikátu v prehliadači INTERNET EXPLORER

Návody sú vypracované pre verziu Internet Explorer so slovenským jazykom.

UPOZORNENIE: Povinne je potrebné vykonať inštalácie podľa bodu 1) a zálohovanie podľa bodu 4) na hlavnej strane návodov pre VšZP!!!

Inštalácia užívateľského certifikátu vydaného pre účely VšZP sa vykoná po jednotlivých krokoch. V prvom kroku sa vykoná inštalácia užívateľského certifikátu pre potreby VšZP. V druhom kroku, ak bude nevyhnutný, sa vykoná inštalácia certifikátu certifikačnej autority CA Disig.

Prvý krok - Inštalácia užívateľského certifikátu pre účely VšZP

Po vydaní osobného certifikátu Vám certifikačná autorita CA Disig odošle automaticky e-mail s upozornením, že Vám bol vydaný certifikát a zároveň dostanete linku prostredníctvom, ktorej si certifikát nainštalujete.

Upozornenie!!!

Najskôr si prečítajte návod na inštaláciu (body 1 až 4). Samotnú inštaláciu certifikátu vykonáte až v bode 5. zadaním sériového čísla certifikátu, v hexadecimálnom tvare (hex), priamo do tam zobrazeného okienka.

1. Inštalácia sa vykoná prostredníctvom prehliadača, zadaním linky na inštaláciu (príklad je uvedený nižšie), pričom namiesto nnnnnnn treba zadať sériové číslo certifikátu, ktorý chcete nainštalovať v hexadecimálnom t.j. šestnástkovom tvare.

POZOR!!! Neinštalujte teraz, ale pokračujte v čítaní. Inštaláciu vykonáte v bode 5 týchto návodov.

https://www.disig.sk/ws/get_certificate?cid=1124&serial=nnnnnnnnnnnnnn

2. Po spustení odklazu stlačením ENTER sa otvorí sa okno s informáciou, že stránka, ktorá sa ide otvárať, obsahuje zabezpečené aj nezabezpečené položky. Na pokračovanie zvoliť "Áno".

Certifikáty

3. Po stlačení "Áno" sa otvorí okno s info rmáciou a bezpečnostným upozornením o tom, že web stránka ide pridať nový certifikát do Vášho počítača s otázkou, či chcete pridať tento nový certifikát. Zvoliť " Áno".

Certifikáty

4. V prípade, že sú splnené všetky predpoklady na úspešnú inštaláciu certifikátu, je certifikát nainštalovaný a Vám sa zobrazí nasledovné okno s oznamom o úspešnej inštalácii certifikátu vydaného certifikačnou autoritou CA Disig.

Osobné

POZNÁMKA: V prípade, že Váš certifikát bol úspešne nainštalovaný a pokúsite sa celý proces inštalácie zopakovať, prehliadač Vám zobrazí chybové hlásenie "Vas certifikat nebol nainstalovany. Chybovy kod je: -2146885628".

5. Teraz možete vykonať samotnú inštaláciu uživateľského certifikátu pre účely VšZP, popísanú v bodoch 1 až 4, vložením sériového čísla certifikátu v hexadecimálnom tvare do prázdneho okienka a kliknutím na tlačidlo "Prevziať certifikát". Po inštalácii je potrebné vykonať overenie správneho nainštalovania certifikátu. Postup overenia je uvedený v ďalších bodoch návodu.

http://www.disig.sk/ws/get_certificate?cid=1124&serial=;

Po úspešnej instalácii je potrebné overiť, či sa certifikát skutočne nachádza v správnom systémovom úložisku certifikátov, a či je certifikát v poriadku.

Overenie inštalácie

Späť na návody VšZP