Predpoklady

home

Základné predpoklady úspešnej inštalácie a využívania osobného certifikátu pre účely VšZP

1. Inštaláciu je potrebné vykonať na tom istom počítači, na ktorom bola vyplnená "Žiadosť o poskytnutie elektronickej služby" na portáli VšZP (pozri obrázok)

Žiadosť o vydanie

2. Pri inštalácii musí byť prihlásený do operačného systému na počítači ten istý úžívateľ (prihlasovacie meno a heslo) ako tomu bolo v prípade vyplňovania "Žiadosť o poskytnutie elektronickej služby" na portáli VšZP.

Žiadosť o vydanie

3. Inštalácia sa musí vykonávať v tom istom type prehliadača (napr. Internet Explorer ap.), v ktorom bola bola vyplnená "Žiadosť o poskytnutie elektronickej služby" na portáli VšZP.

Žiadosť o vydanie

4. V prípade, že Váš operačný systém hlási pri pokuse o prácu s kľúčmi (podpisovanie dávky ap.) v prehliadači Internet Explorer, že knižnica CAPICOM.DLL nie je nainštalovaná resp. nemáte dostatočné práva na jej použitie, je potrebné vykonať jej inštaláciu. Inštalačná linka ku knžnici je INŠTALUJ CAPICOM

Späť na návody VšZP ==>