Obnova certifikátu VšZP - Mozilla

home

Obnovu osobného certifikátu pre potreby VšZP zo zálohy vykonáte podľa nasledovného postupu:

1. Postupne zvoľte v menu prehliadača Nástroje -> Možnosti -> Spresnenie -> Šifrovanie -> Certifikáty

Možnosti

2. Po kliknutí na okno "Vaše certifikáty" zvoľte možnosť "Importovať"

Správca certifikátov

3. Po výzve vyberte súbor so zálohou certifikátu (štandarne vo formátePKCS12) a následne zadajte heslo k nemu.

Zadanie hesla

4. Pokiaľ bolo zadané správne heslo, nastane úspešná obnova certifikátu a systém zobrazí okno s oznamom o jeho úspešnej obnove, o čom sa môžete presvedčiť otvorením záložky "Vaše certifikáty".

Výstraha

Správca certifikátov

5. Týmto je obnova certifikátu v prehliadači Mozilla ukončená.

Nakoniec je potrebné skontrolovať, či sa nachádza v záložke "Autority" certifikát certifikačnej autority CA Disig (pozri obrázok). V prípade, že tam nie je, musíte ho pridať podľa postupu na hlavnej strane návodov (Bod 3 - Návody Mozilla).

Správca

Späť na návody VšZP