Obnova certifikátu v prehliadači Internet Explorer

home

Obnovu osobného certifikátu pre potreby VšZP vykonáte podľa nasledovného postupu:

1. Najskôr je potrebné použiť médium s uloženou zálohou (HDD, disketa, USB kľúč) a prejsť do adresára kde je uložená záloha Vášho certifikátu (napr. E:\zaloha_cert). Potom dvakrát rýchlo kliknúť na súbor so zálohou certifikátu, alebo kliknúť na súbor so zálohou certifikátu a stlačiť Enter.

Otvorenie zálohy

2. Otvorí sa úvodné okno sprievodcu importom certifikátu. Kliknúť na tlačidlo "Ďalej".

Otvorenie zálohy

3. Pokračovať voľbou "Ďalej".

Sprievodca

4. Napísať heslo ktorým je chránený privátny kľúč. Zaškrtnúť prvú možnosť ak chcete zvýšenú ochranu privátneho kľúča. Zaškrtnúť druhú možnosť ak chcete aby sa certifikát dal znovu zálohovať (Odporúčame zaškrtnúť obe možnosti). Pokračovať voľbou "Ďalej".

Sprievodca

5. Skontrolovať, či je zvolená možnosť "Automaticky vybrať priestor na uloženie certifikátov podľa typov". Pokračovať voľbou "Ďalej".

Sprievodca

6. Ukončiť importovanie voľbou "Dokončiť".

Sprievodca

Ak ste zvolili zvýšenú ochranu privátneho kľúča, pokračujte bodom 7, inak pokračujte bodom 11.

7. Kliknúť na tlačidlo "Nastaviť úroveň zabezpečenia..."

Sprievodca

8. Zvoliť "Vysoká" a pokračovať voľbou "Ďalej".

Sprievodca

9. Napísať heslo ktorým chcete chrániť Váš privátny kľúč do poľa "Heslo" a zopakovať ho v poli "Potvrdiť". Pokračovať voľbou "Dokončiť".

Sprievodca

10. Pokračovať voľbou "OK".

Sprievodca

11. Po úspešnom importovaní certifikátu za zobrazí okno oznamujúce, že import certifikátu bol úspešný. Ukončite importovanie voľbou "OK".

Sprievodca

Späť na návody