Inštalácia Mozilla root

home

Druhý krok - Inštalácia certifikátu certifikačnej autority CA Disig

1. Otvoriť vo vasom prehliadači web stránku Certifikáty CA Disig.

2. Po zobrazení stránky kliknúť pod nadpisom "Koreňová certifikačná autorita CA Disig R2 (sha256RSA)" na text napísaný červenou farbou “Zobraziť podrobnosti o certifikáte koreňovej "CA Disig Root R2"a jej podriadených CA” a kliknúť na text "DER" v spodnej časti tabuľky "Certifikačná autorita CA Disig Root R2" v časti "Formáty na stiahnutie"

3. Po kliknutí na text sa Vám otvorí okno "Sťahuje sa certifikát" kde je potrebné zaškrtnúť všetky možnosti a pokračovať kliknutím na OK.

Sťahovanie

4. Po úspešnej inštalácii musí byť certifikát certifikačnej autority CA Disig umiestnený v záložke "Autority" v okne "Správca certifikátov".

Overenie inštalácie

Týmto je ukončená inštalácia certifikátu certifikačnej autority CA Disig.

Späť na návody