Čipová karta Atos/Siemens CardOS 4.x

Potrebný softvér (ovládač a klientska aplikácia) pre inštaláciu kvalifikovaného zariadenia pre elektronický podpis/pečať - Siemens CardOS Smartcard 32KB/64KB verzia CardOS V4.3B - DSDA alebo Siemens verzia CardOS V4.4 - DSDA a čítačky čipových kariet Gemalto PC Twin Reader resp. čítačky vo forme USB Shell Token si môžete stiahnuť z nižšie uvedených liniek.

Ovládač na stiahnutie   Popis
Čítačka GemPC Twin USB (32-Bit) resp. USB Shell Token
Windows: 8, 7, Vista, XP, 2000, Windows Server 2012, 2008 R2
  Softvérový balík, ktorý po spustení nainštaluje nevyhnutné ovládače k čítačke GemPC Twin USB resp. čítačke vo forme USB Shell Token pre 32 bit operačné systémy
Čítačka GemPC Twin USB(64-Bit) resp. USB Shell Token
Windows: 8, 7, Vista, XP, 2000, Windows Server 2012, 2008 R2
  Softvérový balík, ktorý po spustení nainštaluje nevyhnutné ovládače k čítačke GemPC Twin USB resp. čítačke vo forme USB Shell Token pre 64 bit operačné systémy
Siemens CardOS API
  Klientsky softvér, ktorý umožňuje užívateľovi vykonávať základné operácie s kartou Siemens CardOS Smartcard (prezeranie obsahu, zmena PIN, PUK ap.)
Podporovaný OS: Windows Vista Enterprise Edition (SP2); Windows Vista Enterprise x64 Edition (SP2); Windows 7 (SP1); Windows 7 x64 (SP1); Windows 8 / 8.1 / 10; Windows 8 / 8.1 / 10 x64; Windows Server 2003 Enterprise Edition (SP2); Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition (SP2); Windows Server 2008 (SP2); Windows Server 2008 x64 Edition (SP2); Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition x64 (SP1); Windows Server 2012 Standard Edition; Windows Server 2012 R2 Standard Edition; Citrix Terminalserver (Windows Server)
Návody v PDF formáte
Návody popisujúce postup inštalácie ovládačov pre čítačku čipových kariet USB Shell Token resp. GemPC Twin USB
Návody popisujúce postup inštalácie klientskej aplikácie k čipovej karte Siemens CardOS Smartcard.
Návody popisujúce postup na overenie funkčnosti čipovej karty Atos.
Návody popisujúce zmenu PIN a PUK a odblokovanie PIN pre kartu "Čipová karta Atos/Siemens CardOS 4.x".
Návody popisujúce postup vypnutia a opakovaného zapnutia kontroly používateľských kont. Postup je určený pre používateľov OS Windows VISTA (32/64 bit) a  Windows 7 (32/67 bit), v prípade problémov s inštaláciou Siemens ovládačov.
Návody pre používateľov aplikácie GEMINI - vypnutie a spustenie Siemens CardOS API.
Návody na inštaláciu QSCD zariadenia v prehliadači Mozilla

INŠTRUKCIE K INŠTALÁCII OVLÁDAČOV

Po stiahnutí potrebných súborov je potrebné spustiť inštaláciu ovládačov k čítačke (Gemalto PC Twin Reader resp. USB Shell Token)  kliknutím na súbor GemCCID_32.msi (32 bit systémy) resp. GemCCID_64.msi (64bit systémy).

Po inštalácii ovládačov nasleduje inštalácia klientskeho programu (CardOS API) na prácu so samotným QSCD/SSCD zariadením. Najskôr je potrebné rozbaliť súbor SiemensAPI.zip do Vami zvoleného adresára na lokálny disk, kde sa Vám vytvorí niekoľko nových adresárov pričom jeden z nich má názov „Setup“. Na samotnú inštaláciu aplikácie Váš operačný systém Windows vyberte jeden zo súborov v tomto adresári v závislosti na architektúre OS, ktorý používate „CardOS_API_setup.exe“ pre 32 bit OS resp. „CardOS_API_Setup_x64.exe“ pre 64 bit OS. Podrobný návod inštalácie je k dispozícii na tejto linke - Návod CardOS API.

UPOZORNENIE !!! pre používateľov OS Windows VISTA (Windows7)(32/64bit):
V prípade zlyhania inštalácie ovládačov a klientskej aplikácie je potrebné skontrolovať, či je vypnutá kontrola používateľských kont (UAC). Návod na vypnutie a opätovné zapnutie kontroly nájdete v tabuľke "Návody v PDF formáte" vyššie na stránke.

UPOZORNENIE !!! pre používateľov aplikácie GEMINI:
V prípade spustenej aplikácie Siemens CardOS API nie je možné plnohodnotne používať aplikáciu GEMINI - problém s načítavaním certifikátu. Na korektnú funkcionalitu je potrebné vypnutie aplikácie CardOS API. Podrobný postup na vypnutie a zapnutie aplikácie nájdete v tabuľke "Návody v PDF formáte" vyššie na stránke.