Autorizačné súbory pre Disig Desktop Signer

home

Nastavenie aplikácie Disig Desktop Signer na využívanie kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky, ktorú poskytuje naša spoločnosť sa vykoná podľa postupu popísaného ďalej.

UPOZORNENIE: Nastavenie vykonajte až po obdržaní e-mailu od spoločnosti Disig, a.s., s informáciou o aktivácii služby časovej pečiatky, ktorý bude obsahovať aj adresu servera časovej pečiatky.

1. Spustite aplikáciu Disig Desktop Signer

2. V hornom menu vyberte "Zobraziť" - "Nastavenia" a otvorte záložku "Pripojenia:

3. V časti "Server časových pečiatok" vložte do poľa "Adresa" adresu servera časových pečiatok, tak ako je napísaná v doručenom e-maile.

Nastavenia DDS

4. V časti "Certifikát" kliknite na "Prehľadávať" a vyberte adresár s uloženým súborom s koncovkou .p12, ktorý Vám bol doručený v e-mailovej správe o aktivácii služby. Pri výzve na zadanie hesla, použite heslo uvedené v e-mailovej správe.

Nastavenia DDS

5. Zmenu nastavení potvrdíte kliknutím na "OK".

Týmto je nastavenie prístupu k poskytovanej službe vyhotovovania časovej pečiatky ukončené.