Stav čerpania TS balíka

home

Prostredníctvom služby na zistenie stavu čerpania časových pečiatok si môžete zobraziť aktuálny stav čerpania časových pečiatok zo zakúpeného TS balíka.

Na overenie stavu čerpania služieb časových pečiatok musíte mať v internetovom prehliadači nainštalovaný svoj autorizačný token k predmetnému TS balíku. Inštaláciu vykonáte podľa návodov, ktoré sú k dispozícii na našich stránkach týkajúcich sa služby časovej pečiatky Autorizačné súbory pre Windows resp. Autorizačné súbory pre Mozilla

Aktuálny stav si overíte kliknutím na tlačítko "Over stav služby" a so zobrazeného zoznamu je potrebné vybrať autorizačný token s názvom zakúpeného balíka (TS 200/TS 500/TS 1000).