Na tejto stránke si môžete pomocou prehliadačov Internet Explorer, Mozilla (SeaMonkey/Firefox), Maxthon, Netscape, spustenými v operačnom systéme Linux alebo Windows XP a vyššom, vygenerovať žiadost o vydanie certifikátu pre fyzickú osobu resp. systémového certifikátu (právnická osoba). Na základe tejto žiadosti, po overení Vašej totožnosti na registračnej autorite, Vám certifikát pre elektronický podpis resp. systémový certifikát vydá certifikačná autorita CA Disig. Prehliadače OPERA a Google Chrome nie sú PODPOROVANÉ.

Položky žiadosti prosím vypĺňajte bez diakritiky.
Položky vyznačené červenou farbou sú povinné.