Na tejto stránke si môžete pomocou prehliadačov Internet Explorer, Mozilla (SeaMonkey/Firefox), Maxthon, Netscape, spustenými v operačnom systéme Linux alebo Windows XP a vyššom, vygenerovať žiadost o vydanie certifikátu pre pre podpis pre fyzickú osobu, fyzickú osobu zametnanca resp. certifikátu pre pečať pre právnickú osobu. Na základe tejto žiadosti, po overení Vašej totožnosti na registračnej autorite, Vám certifikát pre elektronický podpis resp. pečať vydá certifikačná autorita CA Disig. Prehliadače OPERA a Google Chrome nie sú PODPOROVANÉ.

Položky žiadosti prosím vypĺňajte bez diakritiky.
Položky vyznačené červenou farbou sú povinné.