Atos (Siemens) CardOS smartcard

home

Potrebný softvér (príslušnú verziu ovládača a klientsku aplikáciu) pre inštaláciu zariadenia na bezpečné generovanie a uloženie kľúčového páru, na vyhotovovanie a overovanie kvalifikovaného elektronického podpisu, uloženie kvalifikovaných certifikátov a ich využívanie v aplikáciách podporujúcich elektronické podpisovanie - Siemens CardOS Smartcard 32KB/64KB verzia CardOS V4.3B - DSDA alebo Siemens verzia CardOS V4.4 - DSDA a čítačky čipových kariet Gemalto PC Twin Reader resp. čítačky vo forme USB Shell Token si môžete stiahnuť z nižšie uvedených liniek (používatelia Windows VISTA (32/64bit) pozrite UPOZORNENIE na konci návodov)

Ovládač na stiahnutie Popis Download
Čítačka GemPC Twin USB (32-Bit) resp. USB Shell Token
Windows: 8, 7, Vista, XP, 2000, Windows Server 2012, 2008 R2
Softvérový balík, ktorý po spustení nainštaluje nevyhnutné ovládače k čítačke GemPC Twin USB resp. čítačke vo forme USB Shell Token určený pre 32 bit operačné systémy
 
Čítačka GemPC Twin USB(64-Bit) resp. USB Shell Token
Windows: 8, 7, Vista, XP, 2000, Windows Server 2012, 2008 R2
Softvérový balík, ktorý po spustení nainštaluje nevyhnutné ovládače k čítačke GemPC Twin USB resp. čítačke vo forme USB Shell Token určený pre 64 bit operačné systémy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siemens CardOS API V5.3
Windows Vista Enterprise Edition (SP2); Windows Vista Enterprise x64 Edition (SP2); Windows 7 (SP1); Windows 7 x64 (SP1); Windows 8 / 8.1 / 10; Windows 8 / 8.1 / 10 x64; Windows Server 2003 Enterprise Edition (SP2); Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition (SP2); Windows Server 2008 (SP2); Windows Server 2008 x64 Edition (SP2); Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition x64 (SP1); Windows Server 2012 Standard Edition; Windows Server 2012 R2 Standard Edition; Citrix Terminalserver (Windows Server)
Klientsky softvér, ktorý umožňuje užívateľovi vykonávať základné operácie s kartou Siemens CardOS Smartcard (prezeranie obsahu, zmena PIN, PUK ap.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návody v PDF formáte Download
Návody popisujúce postup inštalácie ovládačov pre čítačku čipových kariet USB Shell Token resp. GemPC Twin USB
Návody popisujúce postup inštalácie klientskej aplikácie (CardOS API) k čipovej karte Siemens CardOS Smartcard.
Návody popisujúce zmenu PIN-ov a PUK-u a odblokovanie PIN-ov pre kartu "Siemens CardOS Smartcard 32KB/64KB verzia CardOS V4.3B - DSDA".
Návody popisujúce postup vypnutia a opakovaného zapnutia kontroly používateľských kont. Postup je určený pre používateľov OS Windows VISTA (32/64 bit) a Windows 7 (32/67 bit), v prípade problémov s inštaláciou Siemens ovládačov.
Návody pre používateľov aplikácie GEMINI - vypnutie a spustenie Siemens CardOS API.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INŠTRUKCIE K INŠTALÁCII OVLÁDAČOV

Po stiahnutí potrebných súborov je potrebné spustiť inštaláciu ovládačov k čítačke (Gemalto PC Twin Reader resp. USB Shell Token)  kliknutím na súbor GemCCID_32.msi (32 bit systémy) resp. GemCCID_64.msi (64bit systémy).

Po inštalácii ovládačov nasleduje inštalácia klientskeho programu (CardOS API) na prácu so samotným QSCD/SSCD zariadením. Najskôr je potrebné rozbaliť súbor SiemensAPI.zip  do Vami zvoleného adresára na lokálny disk, kde sa Vám vytvorí niekoľko nových adresárov pričom jeden z nich má názov „Setup“. Na samotnú inštaláciu aplikácie Váš operačný systém Windows vyberte jeden zo súborov v tomto adresári v závislosti na architektúre OS, ktorý používate „CardOS_API_setup.exe“ pre 32 bit OS resp. „CardOS_API_Setup_x64.exe“ pre 64 bit OS. Pozri návod

Pozor!!! Súbor SiemensAPI.zip je chránený heslom zabraňujúcim neoprávnené použitie - heslo Vám bolo oznámené pri vydaní kvalifikovaného certifikátu.

UPOZORNENIE !!! pre používateľov OS Windows VISTA (Windows7)(32/64bit):
V prípade zlyhania inštalácie ovládačov a klientskej aplikácie je potrebné skontrolovať, či je vypnutá kontrola používateľských kont (UAC). Návod na vypnutie a opätovné zapnutie kontroly nájdete v tabuľke "Návody v PDF formáte" vyššie na stránke.

UPOZORNENIE !!! pre používateľov aplikácie GEMINI:
V prípade spustenej aplikácie Siemens CardOS API nie je možné plnohodnotne používať aplikáciu GEMINI - problém s načítavaním certifikátu. Na korektnú funkcionalitu je potrebné vypnutie aplikácie CardOS API. Podrobný postup na vypnutie a zapnutie aplikácie nájdete v tabuľke "Návody v PDF formáte" vyššie na stránke.