Online zrušenie platnosti certifikátu

Na tejto stránke môže držiteľ certifikátu požiadať o jeho zrušenie online spôsobom.

Upozornenie: Možnosť online zrušenia sa netýka certifikátov vydaných na elektronický občiansky preukaz (eID) resp. elektronickú pobytovú kartu (eDoPP).

V prípade mandátneho certifikátu, môže o zrušenie požiadať mandant, mandatár, orgán verejnej moci alebo osoba, u ktorej mandatár vykonáva činnosť alebo funkciu podľa osobitného predpisu (ďalej len "oprávnená osoba").

Upozornenie: zrušenie certifikátu je nevratný proces. Certifikát, ktorý je zrušený, nie je možné použiť na vyhotovenie platného elektronického podpisu / pečate.
Podmienky zrušenia certifikátu sú uvedené v politikách poskytovateľa.

Typy certifikátov, ktoré je možné zrušiť:

  • kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis / pečať,
  • mandátny certifikát,
  • S/MIME certifikát,
  • certifikát pre autentifikáciu.

Pre zrušenie certifikátu budete potrebovať nasledujúce údaje:

  • sériové číslo certifikátu,
  • heslo pre zrušenie.

Poznámka: Tieto údaje nájdete na potvrdení o prevzatí certifikátu, ktoré ste prevzali resp. dostali po vydaní.

Certifikát, ktorému uplynula doba platnosti nie je možné zrušiť.

Prejsť na zrušenie