Generovanie žiadosti

Na tejto stránke si môžete vygenerovať žiadosť o vydanie certifikátu, na základe ktorej Vám certifikačná autorita CA Disig vydá certifikát. Kryptografické kľúče a žiadosť o vydanie certifikátu sú generované a uložené vo Vašom prehliadači, a teda môžu byť použité nanajvýš na vytváranie zdokonaleného elektronického podpisu alebo pečate.

Dôležité upozornenie: Toto generovanie žiadosti nie je určené pre žiadateľov, ktorí majú záujem o vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis, ktorého použitím je možné vytvoriť kvalifikovaný elektronický podpis pre potreby komunikácie napr. s Finančnou správou, Obchodným registrom a na podpisovanie na stránke slovensko.sk.

V prípade záujmu o získanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis, postupujte v zmysle inštrukcií uvedených tu KC pre elektronický podpis.

Požiadavky na heslo

Pred vygenerovaním žiadosti si budete musieť zvoliť minimálne 12 znakové heslo, ktoré bude použité na ochranu Vami generovaného súkromného kľúča. Rovnaké heslo budete musieť opakovane zadávať pri inštalácii certifikátu (môže to byť aj o niekoľko dní neskôr) a tiež pri importovaní certifikátu do cieľových aplikácií. Preto je nesmierne dôležité, aby ste si toto heslo určite bezpečne uchovali.

Dôležité upozornenie: V prípade neznalosti hesla Vám z našej strany nebudeme vedieť pomôcť a budete musieť opakovať celý proces generovania žiadosti a vydania nového certifikátu. Opakované vydanie certifikátu môže byť spoplatnené v zmysle platného cenníka.

Požiadavky na prehliadač

Pre správnu funkčnosť aplikácie je potrebné, aby ste generovanie žiadosti aj následnú inštaláciu vydaného certifikátu vykonávali na rovnakom počítači, pod rovnakým používateľským účtom a v rovnakom prehliadači.
Prehliadač nesmie byť spustený v súkromnom/inkognito režime a kým Vám nebude vydaný certifikát a úspešne nainštalovaný, tak v prehliadači nesmie dôjsť k vyčisteniu cookies a údajov webových stránok.
Zároveň je vhodné používať prehliadač v jeho najnovšej dostupnej verzii.

Dôležité upozornenie: Pokiaľ máte prehliadač spustený v súkromnom/inkognito režime alebo v prehliadači vyčistíte cookies a údaje webových stránok, nebudeme Vám vedieť pomôcť a budete musieť opakovať celý proces generovania žiadosti a vydania nového certifikátu. Opakované vydanie certifikátu môže byť spoplatnené v zmysle platného cenníka.

 Potvrdzujem, že som sa oboznámil(a) s vyššie uvedenými požiadavkami na heslo a prehliadač.