Generovanie žiadosti

Na tejto stránke si môžete s prehliadačom Internet Explorer 10 alebo novším vygenerovať žiadosť o vydanie certifikátu pre podpis pre fyzickú osobu, fyzickú osobu zamestnanca resp. certifikátu pre pečať pre právnickú osobu.

Na základe tejto žiadosti, po overení Vašej totožnosti na registračnej autorite, Vám certifikát pre elektronický podpis resp. pečať vydá certifikačná autorita CA Disig.

Iné prehliadače než Internet Explorer v súčasnej dobe neumožňujú generovanie žiadosti.

Generovanie žiadosti na tejto stránke vykonajte len v prípade, že Vás o to požiadala niektorá naša registračná autorita, v rámci komunikácie v súvislosti s vydaním certifikátu.