Poskytovateľ

Spoločnosť Disig, a.s., pôsobí na trhu informačných technológií od roku 2006. Za obdobie svojej činnosti sa stala lídrom v oblasti poskytovania dôveryhodných a kvalifikovaných dôveryhodných služieb, ktoré upravuje na európskej úrovni Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014 z 23. júla 2014 (Nariadenie eIDAS) a na národnej úrovni Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách.

Naša spoločnosť prešla nezávislým auditom v súlade s európskymi štandardmi a je preto oprávnená poskytovať tieto kvalifikované dôveryhodné služby v zmysle Nariadenia eIDAS:

 • vyhotovovanie a overovanie kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis,
 • vyhotovovanie a overovanie kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať,
 • vyhotovovanie a overovanie kvalifikovaných certifikátov pre autentifikáciu webových sídiel,
 • vyhotovovanie kvalifikovaných elektronických časových pečiatok,
 • validácia kvalifikovaných elektronických podpisov,
 • validácia kvalifikovaných elektronických pečatí,
 • uchovávanie kvalifikovaných elektronických podpisov,
 • uchovávanie kvalifikovaných elektronických pečatí.

Zoznam kvalifikovaných dôveryhodných služieb poskytovaných našou spoločnosťou je možné overiť s pomocou vyhľadávača v Trusted List Browser, ktorý poskytuje Európska komisia

Spoločnosť Disig, a.s., je:

 • najväčším vydavateľom certifikátov na Slovensku,
 • vydavateľom certifikátov pre slovenské elektronické občianske preukazy (eID),
 • vydavateľom, ktorého certifikáty uznávajú spoločnosti Microsoft, Mozilla, Google, Apple
 • členom CA/Browser Forum pre štandardizáciu požiadaviek pre vydávanie verejne dôveryhodných TLS/SSL certifikátov.