Stránka eidas.disig.sk prezentuje dôveryhodné služby poskytované spoločnosťou Disig, a.s.
Ostatné produkty a služby spoločnosti nájdete na stránke www.disig.sk.

Prejsť na www.disig.sk
CA icon

Kvalifikované certifikáty

V rámci poskytovania kvalifikovaných dôveryhodných služieb spoločnosť Disig, a.s., poskytuje služby vyhotovovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis/pečať, mandátnych certifikátov a kvalifikovaných certifikátov pre autentifikáciu webového sídla.

CA icon

Kvalifikované časové pečiatky

Spoločnosť Disig, a.s., ako kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb, poskytuje kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky v zmysle ustanovení nariadenia (EU) č. 910/2014 (eIDAS).

Certifikáty

V rámci poskytovania dôveryhodných služieb vydáva spoločnosť Disig, a.s., certifikáty pre elektronický podpis, elektronickú pečať a TLS/SSL certifikáty.