Rezervácia vydania

Informácie na tejto stránke sú určené najmä pre držiteľov kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis/pečať resp. mandátnych certifikátov, ktoré boli našou spoločnosťou vydané na kvalifikované zariadenie Siemens (Atos) verzia CardOS V4.4-DSDA (QSCD) a ich platnosť končí po 15.12.2021 a rozhodli sa pre ich výmenu po tom, čo boli ich certifikáty dňa 15.12.2021 zrušené.

Zvýhodnené cenové podmienky pre výmenu certifikátu a QSCD zariadenia, ktoré boli oznámené držiteľom KC, platia len do 31.1.2022.
Po tomto termíne už budú poskytované naše služby za štandardné ceny v zmysle platného cenníka.

1. REZERVÁCIA TERMÍNU OSOBNEJ NÁVŠTEVY RA

 

Rezervácia je viazaná na vydanie nového certifikátu v sídle spoločnosti Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava.

Vyhradený časový úsek (20 minút) je určený na vydanie jedného certifikátu. Ak potrebujete vydať viac kusov certifikátov, objednajte sa, prosím, na dlhší časový úsek.

Stornovať termín je možné najneskôr 1 deň vopred.

O stave prípadne zmenách vo Vašej rezervácii budete informovaní e-mailovou správou. Pripomienka termínu Vám bude zaslaná 1 deň pred plánovaným termínom vydania.

Objednávanie je možné na všetky pracovné dni od pondelka do štvrtka a na čas od 9:00 do 15:00 t. j. posledné vydanie v danom dni začne 14:40.

Objednaní držitelia na prevádzku Disig, a.s. RA1 budú vybavení v našich vyhradených priestoroch nachádzajúcich sa v klientskom centre spoločnosti Slovanet – vstup je zboku budovy z ulice Líščie Nivy.

Pri stretnutí žiadateľ o certifikát predkladá dva doklady totožnosti (OP alebo Pas ako primárny doklad a VP, kartu poistenca, služobný alebo zbrojný preukaz, príp. Pas (za predpokladu, že ho nepredložil ako primárny doklad) ako sekundárny doklad. Odporúčame použiť rovnakú kombináciu dokladov ako pri prvotnom vydávaní, čím sa vydanie stane plynulejšie, keďže si môžeme potrebné osobné údaje zadávané do systému pripraviť vopred.

Ak sa osoba, pre ktorú bude certifikát vydaný nemôže dostaviť osobne, certifikát môže prísť prevziať splnomocnená osoba. V tomto prípade je potrebné od nás vyžiadať vzor plnej moci pre konkrétny typ certifikátu, ktorú je potrebné kompletne vyplniť (na PC nie rukou) a úradne overiť. Overené splnomocnenie je potrebné pred návštevou Vami vybranej RA zaslať na kontrolu na radisig@disig.sk. Po jeho overení Vás budeme kontaktovať o ďalšom postupe.

Po zvolení "Rezervovať" vpravo hore vedľa nadpisu tejto časti pokračujte vo výbere zvolenej služby "Pracovník RA Bratislava" -> "Návšteva RA"

*** DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE ***

Pokiaľ by ste mali záujem o iný, možno dostupnejší termín vydania, otvorili sme mimoriadne dočasné pracovisko RA, kde bude k dispozícii obmedzený počet voľných termínov na vydanie.
***Objednanie na toto pracovisko je spoplatnené čiastkou 20 € s DPH***

Rezerváciu vykonáte po zvolení "Rezervovať" vpravo hore vedľa nadpisu tejto časti, pokračovaním vo výbere zvolenej služby "Mimoriadne dočasné pracovisko RA" -> "Návšteva RA" -> Výber typu vydávaného certifikátu -> Ďalší krok.

Platba pri osobnej návšteve na mimoriadnom dočasnom pracovisku RA je možná len v hotovosti alebo platobnou kartou.