Rezervácia vydania

Informácie na tejto stránke sú určené výhradne pre držiteľov kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis/pečať resp. mandátnych certifikátov, ktoré boli našou spoločnosťou vydané na kvalifikované zariadenie Siemens (Atos) verzia CardOS V4.4-DSDA a ich platnosť končí po 15.12.2021 a rozhodli sa pre ich výmenu v zmysle oznámenia, ktoré im bolo zaslané.

Rezervácia na výmenu Siemens (Atos) karty je rozdelená na dve samostatné služby:

1. REZERVÁCIA TERMÍNU OSOBNEJ NÁVŠTEVY RA

 

Rezervácia je viazaná na vydanie nového certifikátu v sídle spoločnosti Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava.

Vyhradený časový úsek (20 minút) je určený na vydanie jedného certifikátu. Ak potrebujete vydať viac kusov certifikátov, objednajte sa, prosím, na dlhší časový úsek.

Rezervovať sa dá na termín najviac 3 mesiace dopredu a minimálne 1 deň pred vydaním.

Stornovať termín je možné najneskôr 1 deň vopred.

O stave prípadne zmenách vo Vašej rezervácii budete informovaní e-mailovou správou. Pripomienka termínu Vám bude zaslaná 1 deň pred plánovaným termínom vydania.

Objednávanie je možné na všetky pracovné dni, ktoré pripadajú do konca roka 2021 na pondelok až štvrtok a na čas od 9:00 do 15:00 t. j. posledné vydanie v danom dni začne 14:40.

Objednaní držitelia na prevádzku Disig, a.s. RA1 budú vybavení v našich vyhradených priestoroch nachádzajúcich sa v klientskom centre spoločnosti Slovanet – vstup je zboku budovy z ulice Líščie Nivy.

Pri stretnutí žiadateľ o certifikát predkladá dva doklady totožnosti (OP alebo Pas ako primárny doklad a VP, kartu poistenca, služobný alebo zbrojný preukaz, príp. Pas (za predpokladu, že ho nepredložil ako primárny doklad) ako sekundárny doklad. Odporúčame použiť rovnakú kombináciu dokladov ako pri prvotnom vydávaní, čím sa vydanie stane plynulejšie, keďže si môžeme potrebné osobné údaje zadávané do systému pripraviť vopred.

Ak sa osoba, pre ktorú bude certifikát vydaný nemôže dostaviť osobne, certifikát môže prísť prevziať splnomocnená osoba. V tomto prípade je potrebné od nás vyžiadať vzor plnej moci pre konkrétny typ certifikátu, ktorú je potrebné kompletne vyplniť (na PC nie rukou) a úradne overiť. Overené splnomocnenie je potrebné pred návštevou Vami vybranej RA zaslať na kontrolu na radisig@disig.sk. Po jeho overení Vás budeme kontaktovať o ďalšom postupe.

Po zvolení "Rezervovať" vpravo hore vedľa nadpisu tejto časti pokračujte vo výbere zvolenej služby "Pracovník RA Bratislava" -> "Návšteva RA"

*** DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE ***

Na základe zvýšeného záujmu držiteľov kvalifikovaných certifikátov a mandátnych certifikátov vydaných na čipové karty Siemens(Atos) s blížiacim sa termínom ich zrušenia (15.12.2021) evidujeme nedostatok voľných termínov na štandardnom pracovisku, ktoré bolo za týmto účelom dostupné od 26.7.2021.

Na základe toho sa vedenie našej spoločnosti rozhodlo otvoriť mimoriadne dočasné pracovisko RA, kde bude k dispozícii do konca roka obmedzený počet nových voľných termínov na vydanie.
***Objednanie na toto pracovisko je spoplatnené čiastkou 20€ s DPH***

Pokiaľ máte záujem o vydanie nového certifikátu ešte v termíne do konca roka, môžete si okrem dostupných voľných termínov na štandardnom pracovisku rezervovať aj termín na tomto mimoriadnom pracovisku za vyššie uvedený poplatok.

Rezerváciu vykonáte po zvolení "Rezervovať" vpravo hore vedľa nadpisu tejto časti, pokračovaním vo výbere zvolenej služby "Mimoriadne dočasné pracovisko RA" -> "Návšteva RA" -> Výber typu vydávaného certifikátu -> Ďalší krok.

Platba pri osobnej návšteve na mimoriadnom dočasnom pracovisku RA je možná len v hotovosti alebo platobnou kartou.

2. REZERVÁCIA SLUŽBY "ONLINE" VYDANIA

 

Tento rezervačný systém je určený pre držiteľov, ktorí prejavili záujem o zaslanie novej čipovej karty s tým, že samotné vydanie KC pre podpis vykonajú ONLINE spôsobom, po jej dodaní.

Termín, ktorý si vyberiete v rezervačnom formulári je len z dôvodu vytvorenia registrácie a našej evidencie Vášho reálneho záujmu. Nie je to termín samotného vydania, alebo doručenia novej čipovej karty. Predpokladáme, že keď vyplníte všetky vyžadované údaje, tak aj vykonáte požadovanú platbu, čo bude pre nás impulz na zaslanie novej čipovej karty na Vami uvedenú korešpondenčnú adresu.

Z vašej strany očakávame, že si zo štyroch variantov zaslania čipovej karty pre ONLINE vydanie zvolíte ten, ktorý preferujete. Varianty sú rozdelené podľa toho, či Vám postačuje len zaslanie novej karty (variant 1 a 2 v ponuke ONLINE služieb), s tým, že využijete existujúcu čítačku, alebo si želáte k novému kvalifikovanému certifikátu zaslanie kompletného balíka s hardvérom t. j. nová karta + nová čítačka (variant 3 a 4 v ponuke ONLINE služieb), Varianty 1 a 2 resp. 3 a 4 sa líšia veľkosťou samotnej karty a typom tomu zodpovedajúcej čítačky. U variantu 1 a 3 je dodávaná čipová karta veľkosti SIM. U variantu 2 a 4 je dodávaná čipová karta veľkosti bankomatovej karty.

Ak je Váš súčasný certifikát uložený na USB tokene s označením Gemalto, tak to je vlastne USB čítačka a ak si v nej vymeníte pôvodnú SIM kartu za novú, tak si vyberte variant 1.

Po registrácii a pripísaní prostriedkov za vybranú službu na náš účet Vám bude odoslaná objednaná čipová karta, spolu s faktúrou a inštrukciami, kde a ako je možné ONLINE vydanie kvalifikovaného certifikátu vykonať.

Po zvolení "Rezervovať" vpravo hore vedľa nadpisu tejto časti pokračujte vo výbere zvolenej služby"Objednanie služby vydania ONLINE" -> "ONLINE SLUŽBY SK"

Cenník služieb

Platba pri osobnej návšteve je možná v hotovosti alebo platobnou kartou. V prípade platby na faktúru pre PO je potrebné predložiť objednávku.

Platba za možnosť vydania kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis ONLINE je možná len prevodom na číslo účtu, ktorý bude všetkým záujemcom o tento spôsob zaslaný.

Ceny za vydanie sú určené individuálne a boli všetkým dotknutým držiteľom odoslané elektronickou poštou v rámci oznámenia o ukončení platnosti certifikátu kvalifikovaného zariadenia Siemens.

Cena za vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis ONLINE spôsobom bude oznámená všetkým evidovaným záujemcom v informačnom e-maile.