Rezervácia termínu vydania

*** DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE *** Od 1.7.2024 sa mení sídlo spoločnosti Disig, a.s. ***

Nové sídlo bude - Galvaniho Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava
Od uvedeného dátumu budú všetky služby poskytované v mieste nového sídla. Podrobnosti o presnom mieste poskytovania služieb budú všetkým záujemcom včas oznámené.

Z dôvodu sťahovania spoločnosti do nových priestorov nebude v čase od 17.6.2024 do 12.7.2024 možnosť rezervovať si termín prostredníctvom rezervačného systému.
V prípade záujmu o vydanie nového certifikátu v sídle našej spoločnosti v Bratislave, vo vyššie uvedenom období, kontaktujte prosím našu registračnú autoritu na radisig@disig.sk.
Objednať sa môžete v pracovné dni pondelokštvrtok v čase od 9:00 - 15:00 hodiny.

Informácie na tejto stránke sú určené pre žiadateľov o vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis/pečať resp. mandátneho certifikátu (ďalej len "certifikát"), ktorí majú záujem o vydanie nového certifikátu alebo vydanie následného certifikátu pred alebo po skončení platnosti predchádzajúceho.

Rezervácia je viazaná na vydanie nového certifikátu v sídle spoločnosti Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 3. poschodie.

Vyhradený časový úsek (20 minút) je určený na vydanie jedného certifikátu. Ak potrebujete vydať viac kusov certifikátov, objednajte sa, prosím, na dlhší časový úsek.

O stave prípadne zmenách vo Vašej rezervácii budete informovaní e-mailovou správou. Pripomienka termínu Vám bude zaslaná 1 deň pred plánovaným termínom vydania. Stornovať termín vydania je možné najneskôr 1 deň vopred.

Objednávanie je možné na všetky pracovné dni od pondelka do štvrtka a na čas od 9:00 do 15:00 t. j. posledné vydanie v danom dni začne 14:40.

Pri stretnutí žiadateľ o certifikát predkladá dva doklady totožnosti (OP alebo Pas ako primárny doklad a VP, kartu poistenca, služobný alebo zbrojný preukaz, príp. Pas (za predpokladu, že ho nepredložil ako primárny doklad) ako sekundárny doklad. Odporúčame použiť rovnakú kombináciu dokladov ako pri prvotnom vydávaní, čím sa vydanie stane plynulejšie, keďže si môžeme potrebné osobné údaje zadávané do systému pripraviť vopred.

V prípade, že ide o vydanie následného certifikátu na zariadenie pre kvalifikovaný elektronický podpis/pečať (QSCD), ktoré už vlastníte, je potrebné toto zariadenie priniesť so sebou a k vydaniu je potrebná znalosť prístupových údajov k danému zariadeniu (heslo, PIN, QPIN).

Ak sa osoba, pre ktorú bude certifikát vydaný nemôže dostaviť osobne, certifikát môže prísť prevziať splnomocnená osoba. V tomto prípade je potrebné od nás vyžiadať vzor plnej moci pre konkrétny typ certifikátu, ktorú je potrebné kompletne vyplniť (na PC nie rukou) a úradne overiť. Overené splnomocnenie je potrebné pred návštevou Vami vybranej RA zaslať na kontrolu na radisig@disig.sk. Po jeho overení Vás budeme kontaktovať s informáciou o ďalšom postupe.

Zákazník/Držiteľ certifikátu je povinný pred podpisom zmluvy o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikítov oboznámiť sa s platným Cenníkom a s platnými Všeobecnými podmienkami Poskytovateľa.

Po zvolení "Rezervovať" pokračujte výberom typu certifikátu, o ktorého vydanie máte záujem a potom výberom termínu vydania.