Cenník pre kvalifikované certifikáty

Táto stránka obsahuje aktuálny cenník kvalifikovaných služieb vyhotovovania kvalifikovaných certifikátov (KC) kvalifikovaným poskytovateľom služieb, spoločnosťou Disig, a.s.

Cenník je platný od 1.10.2021.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!!!
Od 9.2.2024 platia pre vybrané produkty zvýhodnené ceny.
Viac informácií na stránke elektronického obchodu našej spoločnosti
.

Pri platbe za služby na registračnej autorite v sídle našej spoločnosti na Záhradníckej 151 v Bratislave akceptujeme aj platbu platobnými kartami VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard a Diners Club.

KC pre elektronický podpis/pečať, mandátny certifikát

Produkt Cena bez DPH Cena s DPH 20%
Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis (KC) 1    
Platnosť 1 rok 22,00 € 26,40 €
Platnosť 2 roky 44,00 € 52,80 €
Platnosť 3 roky 66,00 € 79,20 €
Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať (KCPe) 2 /
Mandátny certifikát (MC) 3
   
Platnosť 1 rok 30,00 € 36,00 €
Platnosť 2 roky 60,00 € 72,00 €
Platnosť 3 roky 90,00 € 108,00 €
Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať (KCPe) v zmysle PSD2 2a    
Platnosť 2 roky 135,00 € 162,00 €
Kvalifikovaný certifikát pre autentifikáciu webového sídla (QWAC) 4    
Platnosť 395 dní 117,50 € 141,00 €
Kvalifikovaný certifikát pre autentifikáciu webového sídla (QWAC) v zmysle PSD2 4a    
Platnosť 395 dní 156,67 € 188,00 €

Balíčky obsahujúce kvalifikované certifikáty

Produkt Cena bez DPH Cena s DPH 20%
QESi Pack (KC pre podpis + QSCD + čítačka) 5    
Platnosť 1 rok 79,00 € 94,80 €
Platnosť 2 roky 101,00 € 121,20 €
Platnosť 3 roky 123,00 € 147,60 €
QESe Pack (KC pre elektronickú pečať + QSCD + čítačka) 6 /
Mandátny certifikát PACK (Mandátny certifikát + QSCD + čítačka)7
   
Platnosť 1 rok 87,00 € 104,40 €
Platnosť 2 roky 117,00 € 140,40 €
Platnosť 3 roky 147,00 € 176,40 €

Služby CA Disig - Inštalácia kvalifikovaného certifikátu (KC) a aplikácie pre kvalifikovaný elektronický podpis 8

Služba Cena bez DPH9 Cena s DPH 20%9
Inštalácia obslužného SW 25,00 € 30,00 €
Služba obsahuje - Inštaláciu ovládačov k čítačke a k čipovej karte, inštaláciu klientskej aplikácie na prácu s bezpečným zariadením, inštaláciu potrebných koreňových certifikátov, kontrolu inštalácie a test podpisu na stránke disig.sk.
Inštalácia obslužného SW a Disig Desktop Signer 35,00 € 42,00 €
Služba obsahuje - Inštaláciu ovládačov k čítačke a k čipovej karte, Inštaláciu klientskej aplikácie na prácu s kvalifikovaným zariadením pre elektronický podpis/pečať , inštaláciu potrebných koreňových certifikátov, kontrolu inštalácie a test podpisu na stránke disig.sk, inštaláciu, aktiváciu a konfiguráciu aplikácie Disig Desktop Signer.
Inštalácia obslužného SW, Disig Desktop Signer a školenie 75,00 € 90,00 €
Služba obsahuje - Inštaláciu ovládačov k čítačke a k čipovej karte, inštaláciu klientskej aplikácie na prácu s kvalifikovaným zariadením pre elektronický podpis/pečať , inštaláciu potrebných koreňových certifikátov, kontrolu inštalácie a test podpisu na stránke disig.sk, inštaláciu, aktiváciu a konfiguráciu aplikácie Disig Desktop Signer, zaškolenie na prácu s aplikáciou Disig Desktop Signer, podpisovanie dokumentov kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP), overovanie KEP.

Hardvérové produkty - QSCD, čítačky

Produkt   Cena bez DPH Cena s DPH 20%
Kvalifikované zariadenie pre KEP/KEPe (QSCD)
fullsize alebo SIM formát
Zobraz 30,00 € 36,00 €
Čítačka čipových kariet IDBridge CT30 Zobraz 30,00 € 36,00 €
QSCD pack* Zobraz 60,00 € 72,00 €

Ostatné služby

Služba Cena bez DPH Cena s DPH 20%
Odblokovanie QSCD / Zmazanie všetkých objektov z QSCD 7,50 € 9,00 €
Opakované vydanie certifikátu kvôli problému na strane používateľa 10,00 € 12,00 €
Technická podpora, konzultácie (1 hodina) 100,00 € 120,00 €
Školenie v rámci Bratislavy:
Výjazd + prvá hodina 150,00 € 180,00 €
Každá ďalšia hodina 75,00 € 90,00 €
Mobilná RA v rámci Bratislavy:
Výjazd + prvá hodina 100,00 € 120,00 €
Každá ďalšia hodina 50,00 € 60,00 €
Školenie resp. služba mobilnej RA mimo územia Bratislavy obchod@disig.sk