Certifikáty

Spoločnosť Disig, a.s., ako poskytovateľ dôveryhodných služieb vyhotovuje certifikáty rôzneho typu v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES a zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).

Certifikačné autority spoločnosti Disig, a.s. vydávajú tieto skupiny a typy verejne dôveryhodných certifikátov:

 • Certifikát pre emailovú komunikáciu – S/MIME certifikát
  • Certifikát pre podpis
  • Certifikát pre pečať
 • Certifikát pre autentifikáciu
  • Certifikát pre podpis
  • Certifikát pre pečať
 • TLS certifikát

Bližší popis jednotlivých typov certifikátov, ktoré sú používané na vytváranie elektronického podpisu/pečate a spôsob ich získania a možnosti použitia nájdete po kliknutí na jednotlivé položky menu vľavo.

Certifikát pre podpis

Certifikát pre elektronický podpis je elektronické osvedčenie, ktoré spája údaje na validáciu elektronického podpisu s fyzickou osobou a potvrdzuje aspoň jej meno alebo pseudonym [Článok 3 (14) Nariadenia (EU) č. 910/2014 (eIDAS)].

Certifikát (certifikát verejného kľúča) je teda elektronické osvedčenie, ktorým vydavateľ certifikátu potvrdzuje, že v certifikáte uvedený verejný kľúč patrí fyzickej osobe, ktorej identita je uvedená v tele certifikátu, pokiaľ to nie je pseudonym.

Môže byť vydaný fyzickej osobe ako S/MIME alebo autentifikačný certifikát.

Certifikát pre pečať

Certifikát pre elektronickú pečať je elektronické osvedčenie, ktoré spája údaje na validáciu elektronickej pečate s právnickou osobou a potvrdzuje jej názov. [Článok 3 (29) Nariadenia (EU) č. 910/2014 (eIDAS)].

Certifikát (certifikát verejného kľúča) je teda elektronické osvedčenie, ktorým vydavateľ certifikátu potvrdzuje, že v certifikáte uvedený verejný kľúč patrí právnickej osobe, ktorej identita je uvedená v tele certifikátu

Môže byť vydaný právnickej osobe ako S/MIME alebo autentifikačný certifikát.