Vyhľadávanie certifikátov

Zvoľte:

  • CA Disig R2I5 Certification Service na vyhľadávanie e-mail (S/MIME) certifikátov
  • CA Disig R2I3 Certification Service na vyhľadávanie certifikátov pre autentifikáciu (clientAuth)
  • CA Disig R2I2 Certification Service na vyhľadávanie TLS certifikátov
  • Kvalifikovaná CA Disig QCA4 na vyhľadávanie kvalifikovaných certifikátov, kde kľúče nie sú uložené v QSCD zariadení