Cenník pre certifikáty

Táto stránka obsahuje aktuálny cenník dôveryhodných služieb vyhotovovania certifikátov poskytovateľom dôveryhodných služieb, spoločnosťou Disig, a.s.

Cenník je platný od 1.9.2023.

Pri platbe za služby na registračnej autorite v sídle našej spoločnosti na Záhradníckej 151 v Bratislave akceptujeme aj platbu platobnými kartami VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard a Diners Club.

Certifikačné služby CA Disig - Certifikáty pre podpis/pečať a TLS/SSL certifikát

Služba Cena bez DPH Cena s DPH 20%
Certifikát pre e-mail (S/MIME) 1
Platnosť 1 rok 16,67 € 20,00 €
Platnosť 2 roky 33,34 € 40,00 €
Certifikát pre autentifikáciu - Certifikát pre podpis FO 2
Platnosť 1 rok 16,67 € 20,00 €
Certifikát pre autentifikáciu - Certifikát pre pečať PO 3
Platnosť 1 rok 16,67 € 20,00 €
Platnosť 2 roky 33,34 € 40,00 €
Platnosť 3 roky 50,00 € 60,00 €
TLS/SSL certifikát - single FQDN/multi FQDN 4
Platnosť 395 dní 5 39,17 € 47,00 €
Wildcard TLS/SSL certifikát 6
Platnosť 395 dní 156,67 € 188,00 €
Zrušenie certifikátu zdarma

Ostatné služby a softvér

Služba / Softvér Cena bez DPH Cena s DPH 20%
Odblokovanie QSCD / Zmazanie všetkých objektov z QSCD 7,50 € 9,00 €
Opakované vydanie certifikátu kvôli problému na strane používateľa 10,00 € 12,00 €
Technická podpora, konzultácie (1 hodina) 100,00 € 120,00 €
Školenie v rámci Bratislavy:
Výjazd + prvá hodina 150,00 € 180,00 €
Každá ďalšia hodina 75,00 € 90,00 €
Mobilná RA v rámci Bratislavy:
Výjazd + prvá hodina 100,00 € 120,00 €
Každá ďalšia hodina 50,00 € 60,00 €
Školenie resp. služba mobilnej RA mimo územia Bratislavy obchod@disig.sk