Zoznamy CRL

Aktuálny zoznam zrušených certifikátov (CRL) - Dôveryhodné služby
Vydávajúca certifikačná autorita  
CA Disig R2 Aktuálne CRL
CA Disig R2I2 Certification Service Aktuálne CRL
CA Disig R2I3 Certification Service Aktuálne CRL
CA Disig R2I5 Certification Service Aktuálne CRL
SVK eID Root CA Aktuálne CRL
SVK eID PCA Aktuálne CRL
SVK eID SCA Aktuálne CRL
Archívy zoznamov zrušených certifikátov (CRL) - Dôveryhodné služby
Vydávajúca certifikačná autorita   Poznámka
CA Disig R2 Archív  
CA Disig R2I2 Certification Service Archív  
CA Disig R2I3 Certification Service Archív  
CA Disig R2I5 Certification Service Archív  
SVK eID Root CA Archív  
SVK eID PCA Archív  
SVK eID SCA Archív  
CA Disig Archív Vydávanie ukončené 5.2.2016
CA Disig I1 Certification Service Archív Vydávanie ukončené 30.7.2015
CA Disig I2 Certification Service Archív Vydávanie ukončené 18.3.2015
CA Disig R1 Archív Vydávanie ukončené
CA Disig R1I1 Certification Service Archív Vydávanie ukončené 19.11.2015
CA Disig R2I1 Certification Service Archív Vydávanie ukončené 19.11.2015