Import certifikátu do úložiska Mozilla

Import certifikátu vykonáte podľa nasledovného postupu:

1. Postupne zvoliť v menu prehliadača Možnosti/Option Súkromie a bezpečnosť/Privacy & Security Certifikáty/Certificates - je to úplne dole na stránke Zobraz certifikáty/View Certificates

Možnosti

Možnosti

Možnosti

2.V okne „Správca certifikátov/Certificate Manager“ sa zobrazia informácie o importovaných certifikátoch. Presvedčte sa, že ste na záložke „Vaše certifikáty/Your Certificates“ (ak by ste importovali certifikát CA, prejdite na záložku „Autority/Authorities“). Kliknite na „Importovať/Import“.

Správca certifikátov

3. Otvorí sa okno pre vyhľadanie inštalačného súboru (koncovka .p12). Pozor, nezabudnite zmeniť vyhľadávaný typ súboru vpravo dole na "PKCS#12 (*.p12)" a vyberte požadovaný súbor a kliknite „Otvoriť/Open“.

Zadanie hesla

4. Zobrazí sa okno na zadanie hesla k súboru. Zadajte heslo zvolené pri generovaní žiadosti.

Výstraha

5. Ak je heslo správne, certifikát sa úspešne nainštaluje a zobrazí sa v záložke „Vaše certifikáty/Your Certificates“.

Správca certifikátov

Späť na návody