Inštalácia certifikátu

Inštalácia certifikátu vydaného certifikačnou autoritou CA Disig sa vykoná v dvoch krokoch.

V prvom kroku sa vykoná vlastná inštalácia vydaného certifikátu.

V druhom kroku, ak to bude potrebné, sa vykoná inštalácia certifikátu vydávajúcej certifikačnej autority CA Disig, čím táto bude pridaná medzi "Dôveryhodné úrady pre vydávanie základných certifikátov".

Prvý krok - Inštalácia certifikátu

Po vydaní certifikátu Vám certifikačná autorita CA Disig odošle automaticky e-mail s upozornením, že Vám bol vydaný certifikát a zároveň dostanete linku prostredníctvom, ktorej si certifikát nainštalujete.

1. Kliknite na inštalačnú linku v doručenom e-maile so správou o vydaní certifikátu, ak máte nastavený ako predvolený prehliadač ten, v ktorom ste žiadosť generovali. V prípade, že máte ako predvolený iný prehliadač než ten, v ktorom ste generovali žiadosť, skopírujte zaslanú linku do tohto prehliadača.

2. Spustením zaslanej linky v prehliadači sa otvorí sa okno "Inštalácia certifikátu", do ktorého je potrebné zadať heslo, ktoré ste si zvolili počas generovania žiadosti. Po zadaní hesla pokračujete voľbou "VYTVORIŤ INŠTALAČNÝ SÚBOR".

Inštalačný súbor

3. Vytvorený inštalačný súbor je potrebné stiahnuť a uložiť do svojho počítača voľbou „STIAHNUŤ INŠTALAČNÝ SÚBOR“. Postupujte podľa inštrukcií na stránke. Stiahnutý súbor obsahuje súkromný a verejný kľuč, na ktorý bol vydaný certifikát, preto si ho dôkladne uložte, prípadne zálohujte na iné médium, nakoľko slúži ako záloha v prípade potreby jeho opakovanej inštalácie alebo použitia v inom prehliadači resp. inom počítači. Prístup k súboru je chránený heslom, ktoré ste zadali pri generovaní žiadosti. Súbor má vždy koncovku „.p12“.

Stiahnutie

4. Vydaný certifikát spolu so súkromným kľúčom je potrebné importovať z uloženého súboru do zvoleného úložiska certifikátov (Microsoft, Mozilla Firefox, Safari ap.). Návody na import (inštaláciu) sú k dispozícii v bode č. 4 na stránke s návodmi - linka nižšie "Späť na návody".

Späť na návody