Inštalácia MS Outlook

Inštalácia certifikátu pre e-mail vydaného certifikačnou autoritou CA Disig do poštového klienta MS Outlook umožní používateľovi odosielať podpísané e-maily a odšifrovať jemu určené šifrované e-maily. Všetky nasledovné obrázky pochádzajú z verzie Microsoft Outlook 2013 (MS Outlook) v slovenskej jazykovej mutácii.

1. Vyberať v menu MS Outlook "Súbor".

2. Kliknúť na položku v ľavom menu s názvom "Možnosti"

Možnosti

3. V okne "Možnosti programu Outlook" zvoliť v ľavom menu položku "Centrum dôveryhodnosti" a potom vpravo na tlačidlo "Nastavenia centra dôveryhodnosti"

Centrum dôveryhodnosti

4. V okne "Centrum dôveryhodnosti" zvoliť v ľavom menu položku "Zabezpečenie e-mailu" a potom kliknúť na tlačidlo "Nastavenia" v časti "Zašifrovaný e-mail".

Nastavenia

5. V okne "Zmena nastavenia zabezpečenia" kliknúť na tlačidlo "Vybrať" v časti "Podpisový certifikát".

Nastavenia

6. V okne "Zabezpečenie systému Windows" vybrať certifikát určený na podpisovanie a zvoliť "OK".

Nastavenia

7. V okne "Zmena nastavenia zabezpečenia" kliknúť na tlačidlo "Vybrať" v časti "Šifrovací certifikát".

Nastavenia

8. V okne "Zabezpečenie systému Windows" vybrať certifikát určený na šifrovanie a zvoliť "OK".

Nastavenia

9. Po úspešnej inštalácii certifikátu je výsledok nasledovný:

Nastavenia

10. Po ukončení hore uvedeného postupu je Váš systém schopný podpisovať e-maily Vaším certifikátom a dešifrovať e-maily zašifrované Vaším verejným kľúčom. Podpis e-mailu vykonáte v okne po zvolení "Nová správa", vo vašom MS Outlook, zakliknutím ikony s označením obálky s pečiatkou.

Nastavenia

Späť na návody