Kontakt

home

Sídlo spoločnosti: Disig a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2

Spoločnosť je registrovaná v OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa,vložka číslo 3794/B


Kontaktné údaje
Bankové spojenie    
IBAN   SK11 1100 0000 0026 2576 8772
BIC (SWIFT)   TATRSKBX
IČO   359 75 946
IČ DPH   SK2022116976
E-mail   disig@disig.sk*; obchod@disig.sk*
* Na týchto adresách nie je poskytovaná technická podpora (týka sa aj podpory pre VšZP)!!!


Zobrazť podrobnosti


Certifikačná autorita CA Disig - poskytovateľ dôveryhodných a kvalifikovaných dôveryhodných služieb
Sídlo   Záhradnícka 151 - 3.poschodie
Telefónne číslo   +421 (0)2 208 50 142*
* Na tomto telefónnom čisle nie je poskytovaná technická podpora!!!
Informácie o cenách a produktoch   zep@disig.sk
Objednanie návštevy na RA Disig   zep@disig.sk
Technická podpora   podpora@disig.sk
Nahlasovanie incidentov - viac pozri tu   tspnotify@disig.sk