Kontakt - Disig, a.s.

Adresa spoločnosti
Názov Disig, a.s.
Ulica Záhradnícka 151
Mesto Bratislava 2
PSČ 821 08
E-mail disig@disig.sk
Bankové spojenie
Banka Tatra banka a.s.
IBAN SK11 1100 0000 0026 2576 8772
BIC (SWIFT) TATRSKBX
IČO 35975946
IČ DPH SK2022116976
Recepcia
Telefón +421 (0)2 208 50 140
Technická podpora
E-mail podpora@disig.sk
Vydanie/obnova certifikátu
E-mail radisig@disig.sk
Telefón +421 (0)2 208 50 142
+421 (0)2 208 50 145
Nahlasovanie incidentov
E-mail tspnotify@disig.sk
Inštrukcie Inštrukcie k nahlasovaniu incidentov