Kontakt - Registračné autority

1. VLASTNÁ REGISTRAČNÁ AUTORITA Disig, a.s.

Prevádzkovateľ Sídlo Kontaktné údaje Stránkové hodiny
Disig, a.s.
registračná autorita pre verejnosť
Záhradnícka 151,
821 08 Bratislava
02/20850142
radisig@disig.sk
Od 30.3.2020 pracuje v obmedzenom režime
Vydanie/obnova certifikátu, kde sa vyžaduje osobná účasť, sa musí vopred dohodnúť e-mailom na radisig@disig.sk
Pri platbe za služby v sídle našej spoločnosti na Záhradníckej 151 v Bratislave akceptujeme aj platbu platobnými kartami VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard a Diners Club.

Na registračnej autorite môžete požiadať o:

 • vydanie certifikátu pre elektronický podpis/pečať
 • vydanie TLS/SSL certifikátu pre server
 • vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis/pečať s platnosťou 1 až 3 roky
 • dodanie kvalifikovaného zariadenia na uloženie kvalifikovaného certifikátu pre podpis/pečať
 • poskytnutie kvalifikovanej dôveryhodnej služby kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky
 • dodanie aplikácie Disig Desktop Signer určenej pre tvorbu a overenie kvalifikovaného elektronického podpisu/pečate
 • dodanie služieb mobilnej registračnej autority
Nájdete nás:
Auto: Ružinov – smer Štrkovecké jazero (z dôvodu parkovania odporúčame zjazd z Bajkalskej ulice na Záhradnícku)
MHD: autobus č. 50, električka č. 8, 9 – zastávka Slovanet
Zákaznícke centrum sa nachádza v priestoroch pobočky Slovanet, a.s. Vchod do pobočky nájdete za rohom, na ľavej strane budovy z pohľadu od zastávky električky.

2. EXTERNÉ REGISTRAČNÉ AUTORITY CA Disig

Za poskytnuté dôveryhodné a kvalifikované dôveryhodné služby sa platí v mene a na účet spoločnosti Disig, a.s., v zmysle cenníka zverejneného na jej webovom sídle, pokiaľ nie je dohodnuté so zákazníkom inak.

Registračné autority sú zoradené abecedne podľa sídla a názvu.

Sídlo Prevádzkovateľ Kontaktné údaje Stránkové hodiny
Banská Bystrica
Nám. Š.Moyzesa 4
PSČ: 974 01
Banskobystrická regionálna komora SOPK
registračná autorita pre verejnosť
Ing. Mária Dvořáčková
048/4125 635
maria.dvorackova@sopk.sk
PO - PI
08:00 - 16:00

Na registračnej autorite môžete požiadať o:

 • vydanie certifikátu pre elektronický podpis/pečať
 • vydanie kvalifikovaného certifikátu pre podpis/pečať
 • vydanie mandátneho certifikátu
 • dodanie kvalifikovaného zariadenia na uloženie kvalifikovaného certifikátu
Sídlo Prevádzkovateľ Kontaktné údaje Stránkové hodiny
Bratislava
Polianky 5
PSČ: 841 01
ARDACO, a.s.
registračná autorita pre verejnosť
02/32212311
info@ardaco.com
PO - PI
09:00 - 16:00

Na registračnej autorite môžete požiadať o:

 • vydanie certifikátu pre elektronický podpis/pečať
 • vydanie kvalifikovaného certifikátu pre podpis/pečať
 • vydanie mandátneho certifikátu
 • dodanie kvalifikovaného zariadenia na uloženie kvalifikovaného certifikátu
Sídlo Prevádzkovateľ Kontaktné údaje Stránkové hodiny
Bratislava
Karadžičova 2
PSČ: 811 08
SFÉRA, a. s.
registračná autorita pre verejnosť
+421 (2) 50213142
certifikaty@sfera.sk
dohodou

Spoločnosť SFÉRA, a.s., pôsobí ako externá registračná autorita CA Disig, poskytujúca svoje služby všetkým záujemcom o elektronický podpis
Na registračnej autorite môžete požiadať o:

 • vydanie certifikátu pre elektronický podpis
 • vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis
 • dodanie kvalifikovaného zariadenia na uloženie kvalifikovaného certifikátu,
Uvedené služby RA poskytuje po dohode s klientom v sídle registračnej autority.
Sídlo Prevádzkovateľ Kontaktné údaje Stránkové hodiny
Brezno
M. R. Štefánika 44/52
Obchodný dom
PSČ: 977 01
Slovanet, a.s.
registračná autorita pre verejnosť
048/282 8541
PO - PI
09:00 - 17:00
obedná prestávka
11:30 - 12:00

Na registračnej autorite môžete požiadať o:

 • vydanie certifikátu pre elektronický podpis/pečať
 • vydanie kvalifikovaného certifikátu pre podpis
 • dodanie kvalifikovaného zariadenia na uloženie kvalifikovaného certifikátu
Sídlo Prevádzkovateľ Kontaktné údaje Stránkové hodiny
Dunajská Streda
Veľkoblahovská cesta 72/33
Prevádzka:
Gy. Szaboa 133
PSČ: 929 01
Remurnum s. r. o.
registračná autorita pre verejnosť
0948/477457
regautds@gmail.com
9:00 - 18:00

Na registračnej autorite môžete požiadať o:

 • vydanie certifikátu pre elektronický podpis/pečať
 • vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis/pečať
 • vydanie mandátneho certifikátu
 • dodanie kvalifikovaného zariadenia na uloženie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis/pečať
 • službu mobilnej registračnej autority – dodanie v sídle klienta
Sídlo Prevádzkovateľ Kontaktné údaje Stránkové hodiny
Komárno
Prevádzka:
CopyComp
Damjanichova 3
PSČ: 945 01
NERO 2000 s.r.o.
registračná autorita pre verejnosť
0908/080070
dohodou

Na registračnej autorite môžete požiadať o:

 • vydanie certifikátu pre elektronický podpis/pečať
 • vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis/pečať
 • vydanie mandátneho certifikátu
 • dodanie kvalifikovaného zariadenia na uloženie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis/pečať
 • službu mobilnej registračnej autority
Sídlo Prevádzkovateľ Kontaktné údaje Stránkové hodiny
Košice
BC Jantár
Jantárová 30
PSČ: 040 01
Consult Office, spol. s r.o.
registračná autorita pre verejnosť
mobilná registračná autorita
0905/616001
info@elektronicky-podpis.eu
office@consultoffice.sk
dohodou

Consult Office, spol. s r.o. je spoločnosť zaoberajúca sa poradenstvom, zakladaním a správou obchodných spoločnosti a neziskových organizácií.
Pôsobí ako externá registračná autorita CA Disig, poskytujúca svoje služby všetkým záujemcom o elektronický podpis (advokátskym kanceláriám, notárskym úradom, súdnym exekútorom, správcom konkurzných podstát, obchodným spoločnostiam, neziskovým organizáciám, účtovníkom, daňovým poradcom, znalcom a iným).
Na registračnej autorite môžete požiadať o:

 • vydanie certifikátu pre elektronický podpis/pečať
 • vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis/pečať
 • vydanie mandátneho certifikátu
 • dodanie kvalifikovaného zariadenia na uloženie kvalifikovaného certifikátu,
 • dodanie a inštalácia všetkých aplikácii potrebných pre tvorbu a overenie kvalifikovaného elektronického podpisu
 • zaškolenie používania kvalifikovaného elektronického podpisu vo vzťahu k obchodnému registru, súdom, Správam katastra, daňovým úradom a ostatným orgánom štátnej správy
 • službu mobilnej registračnej autority – dodanie v sídle klienta
Uvedené služby RA poskytuje po dohode s klientom bez časového obmedzenia na celom území SR, ako aj v sídle registračnej autority.
Sídlo Prevádzkovateľ Kontaktné údaje Stránkové hodiny
Košice
Rektorát UPJŠ
Správa AIO
Šrobárova 2
PSČ: 040 01
UPJŠ Košice
registračná autorita pre verejnosť
055/2341514
055/2341512
aio@upjs.sk,
1. posch., č. dverí 120
dohodou
V čase od 1.7 do 15.10. je RA mimo prevádzku

Na registračnej autorite môžete požiadať o:

 • vydanie certifikátu pre elektronický podpis/pečať
 • vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis/pečať
 • vydanie mandátneho certifikátu
 • dodanie kvalifikovaného zariadenia na uloženie kvalifikovaného certifikátu/pečate
 • službu mobilnej registračnej autority – dodanie v sídle klienta
RA nájdete na Šrobárovej 2, rektorát UPJŠ Košice, Správa AIO, č. dverí 119-120.
Za poskytnuté služby sa platí bezhotovostným bankovým prevodom na základe faktúry odovzdanej klientovi pri osobnej návšteve na RA UPJŠ.
Sídlo Prevádzkovateľ Kontaktné údaje Stránkové hodiny
Michalovce
Partizánska 23
PSČ: 071 01
GNOMA s.r.o.
registračná autorita pre verejnosť
056/6419411
epodpis@gnoma.sk
PO - PI
08:00 - 12:00
13:00 – 17:00
dohodou

Na registračnej autorite môžete požiadať o:

 • vydanie certifikátu pre elektronický podpis/pečať
 • vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis
 • vydanie mandátneho certifikátu
 • dodanie kvalifikovaného zariadenia na uloženie kvalifikovaného certifikátu
 • službu inštalácie programového vybavenia ako i školenia k využívaniu služieb
Sídlo Prevádzkovateľ Kontaktné údaje Stránkové hodiny
Nitra
Palárikova 3
PSČ: 949 01
Nitrianska regionálna komora SOPK
registračná autorita pre verejnosť
Ing. Ivan Belka
037/7336754
ivan.belka@sopk.sk
PO - PI
08:00 - 13:00
14:00 - 15:30

Na registračnej autorite môžete požiadať o:

 • vydanie certifikátu pre elektronický podpis/pečať
 • vydanie kvalifikovaného certifikátu pre podpis/pečať
 • vydanie mandátneho certifikátu
 • dodanie kvalifikovaného zariadenia na uloženie kvalifikovaného certifikátu
Sídlo Prevádzkovateľ Kontaktné údaje Stránkové hodiny
Piešťany
Vážska 8
PSČ: 921 01
Gavalieri s.r.o.
registračná autorita pre verejnosť
0908/656596
info@ekomunikacia.eu
PO - ŠT
08:30 – 16:30
PI
08:00 - 14:00

Mobilná registračná autorita Gavalieri s.r.o. poskytuje svoje služby advokátskym kanceláriám, notárskym úradom, súdnym exekútorom, správcom konkurzných podstát, účtovníkom, daňovým poradcom, znalcom a iným. Služby poskytuje na celom území SR.
Poskytuje komplexné služby:

 • vydanie certifikátov pre elektronický podpis/pečať
 • vydanie kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis priamo v sídle klienta
 • dodanie a inštalácia všetkých aplikácií potrebných pre tvorbu a overovanie kvalifikovaného elektronického podpisu
 • inštalácia SW a HW
 • školenie pre využívanie elektronického podpisu v praxi pri komunikácii s Obchodným registrom SR, Súdmi SR, Daňovým riaditeľstvom, Katastrálnymi úradmi a inými orgánmi verejnej moci
Viac informácií nájdete na www.ekomunikacia.eu
Sídlo Prevádzkovateľ Kontaktné údaje Stránkové hodiny
Poprad
Na letisko 2088/15
PSČ: 058 01
nakupujbezpecne.sk, s.r.o.
registračná autorita pre verejnosť
0908/801 847
info@zarucenyelektronickypodpis.sk
info@nakupujbezpecne.sk
PO - PI
dohodou

Na registračnej autorite môžete požiadať o:

 • vydanie certifikátu pre elektronický podpis/pečať
 • vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis
 • vydanie mandátneho certifikátu
 • dodanie kvalifikovaného zariadenia na uloženie kvalifikovaného certifikátu
 • službu mobilnej registračnej autority
 • službu inštalácie programového vybavenia ako i školenia k využívaniu služieb
Sídlo Prevádzkovateľ Kontaktné údaje Stránkové hodiny
Stará Kremnička
Stará Kremnička 146
PSČ: 965 01
DOMENICO, s.r.o.
registračná autorita pre verejnosť
0905/248157
tiborv@domenicosro.sk
PO - PI
08:00 – 18:00

Na registračnej autorite môžete požiadať o:

 • vydanie certifikátu pre elektronický podpis/pečať
 • vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis
 • dodanie kvalifikovaného zariadenia na uloženie kvalifikovaného certifikátu
 • dodanie aplikácie určenej pre tvorbu a overenie kvalifikovaného elektronického podpisu
 • základnú a rozšírenú inštaláciu certifikátov, programového vybavenie, zaškolenie obsluhy
 • službu mobilnej registračnej autority – dodanie v sídle klienta.
DOMENICO, s.r.o. pôsobí ako mobilná externá registračná autorita poskytujúca komplexné služby v sídle klienta, od vydania certifikátov až po inštaláciu programového vybavenia, zaškolenie držiteľov certifikátov a registráciu na príslušných úradoch verejnej a štátnej správy.
Sídlo Prevádzkovateľ Kontaktné údaje Stránkové hodiny
Stará Kremnička
Stará Kremnička 146
PSČ: 965 01
EMTO s.r.o.
registračná autorita pre verejnosť
0907/817490
emto@emto.sk
dohodou

Na registračnej autorite môžete požiadať o:

 • vydanie certifikátu pre elektronický podpis/pečať
 • vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis/pečať
 • vydanie mandátneho certifikátu
 • dodanie kvalifikovaného zariadenia na uloženie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis/pečať
 • dodanie aplikácie určenej pre tvorbu a overenie kvalifikovaného elektronického podpisu
 • službu mobilnej registračnej autority – dodanie v sídle klienta
Sídlo Prevádzkovateľ Kontaktné údaje Stránkové hodiny
Štúrovo
Nám. Sv. Imricha 33
PSČ: 943 01
CRANIUM COMPUTER s.r.o.
registračná autorita pre verejnosť
036/7510130
0905/274142
info@cranium.sk
PO - PI
08:00 - 17:00
SO
09:00 - 12:00

Na registračnej autorite môžete požiadať o:

 • vydanie certifikátu pre elektronický podpis/pečať
 • vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis
 • vydanie mandátneho certifikátu
 • dodanie kvalifikovaného zariadenia na uloženie kvalifikovaného certifikátu,
Sídlo Prevádzkovateľ Kontaktné údaje Stránkové hodiny
Trenčín
Jilemnického 2
PSČ: 911 01
Trenčianska regionálna komora SOPK
registračná autorita pre verejnosť
Martin Plško
Ing. Jaroslav Šmíd
032/652 00 35
032/652 94 18
plsko@sopk.sk
smid@sopk.sk

Na registračnej autorite môžete požiadať o:

 • vydanie certifikátu pre elektronický podpis/pečať
 • vydanie kvalifikovaného certifikátu pre podpis/pečať
 • vydanie mandátneho certifikátu
 • dodanie kvalifikovaného zariadenia na uloženie kvalifikovaného certifikátu/pečate
Sídlo Prevádzkovateľ Kontaktné údaje Stránkové hodiny
Trnava
Kapitulská 12
PSČ: 917 01
Trnavská regionálna komora SOPK
registračná autorita pre verejnosť
Ing. Natália Štrbíková
natalia.strbikova@sopk.sk
033/5512745
PO - PI
08:00 - 14:00

Na registračnej autorite môžete požiadať o:

 • vydanie certifikátu pre elektronický podpis/pečať
 • vydanie kvalifikovaného certifikátu pre podpis/pečať
 • vydanie mandátneho certifikátu
 • dodanie kvalifikovaného zariadenia na uloženie kvalifikovaného certifikátu
Sídlo Prevádzkovateľ Kontaktné údaje Stránkové hodiny
Žilina
Kolmá 169/10
PSČ: 010 03
BROS Computing s.r.o.
registračná autorita pre verejnosť
Miroslav Bros
0903/606458
brosland@brosland.eu
dohodou

Na registračnej autorite môžete požiadať o:

 • vydanie certifikátu pre elektronický podpis/pečať
 • vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis/pečať
 • vydanie mandátneho certifikátu
 • dodanie kvalifikovaného zariadenia na uloženie kvalifikovaného certifikátu pre podpis/pečať
 • službu mobilnej registračnej autority
Za poskytnuté dôveryhodné a kvalifikované dôveryhodné služby sa platí bezhotovostným bankovým prevodom na základe faktúry odovzdanej zákazníkovi. Faktúra je vystavené v mene a na účet spoločnosti Disig, a.s.
Mobilné poskytovanie služieb a poskytovanie iných služieb je predmetom dohody a bude faktúrované na účet BROS Computing, s.r.o.