Kontakt - Registračné autority

1. VLASTNÁ REGISTRAČNÁ AUTORITA Disig, a.s.

Prevádzkovateľ Sídlo Kontaktné údaje Stránkové hodiny
Disig, a.s.
registračná autorita pre verejnosť
Záhradnícka 151,
821 08 Bratislava
02/20850142
radisig@disig.sk
PO-PI 08:30 – 15:30
Vydanie/obnova certifikátu, kde sa vyžaduje osobná účasť, sa musí vopred dohodnúť e-mailom na radisig@disig.sk

Na registračnej autorite môžete požiadať o:

 • vydanie certifikátu pre elektronický podpis/pečať
 • vydanie TLS/SSL certifikátu pre server
 • vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis/pečať s platnosťou 1 až 3 roky
 • dodanie kvalifikovaného zariadenia na uloženie kvalifikovaného certifikátu pre podpis/pečať
 • poskytnutie kvalifikovanej dôveryhodnej služby kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky
 • dodanie aplikácie Disig Desktop Signer určenej pre tvorbu a overenie kvalifikovaného elektronického podpisu/pečate
 • dodanie služieb mobilnej registračnej autority
Nájdete nás:
Auto: Ružinov – smer Štrkovecké jazero (z dôvodu parkovania odporúčame zjazd z Bajkalskej ulice na Záhradnícku)
MHD: autobus č. 50, električka č. 8, 9 – zastávka Slovanet
Zákaznícke centrum sa nachádza v priestoroch pobočky Slovanet, a.s. Vchod do pobočky nájdete za rohom, na ľavej strane budovy z pohľadu od zastávky električky.

2. EXTERNÉ REGISTRAČNÉ AUTORITY CA Disig

Za poskytnuté dôveryhodné a kvalifikované dôveryhodné služby sa platí v mene a na účet spoločnosti Disig, a.s., v zmysle cenníka zverejneného na jej webovom sídle, pokiaľ nie je dohodnuté so zákazníkom inak.

Prevádzkovateľ Sídlo Kontaktné údaje Stránkové hodiny
UPJŠ Košice
registračná autorita pre verejnosť
Rektorát UPJŠ,
Správa AIO
Šrobárova 2,
040 01 Košice
055/2341514
055/2341512
aio@upjs.sk,
1. posch., č. dverí 120
dohodou
V čase od 1.7 do 15.10. je RA mimo prevádzku

Na registračnej autorite môžete požiadať o:

 • vydanie certifikátu pre elektronický podpis/pečať
 • vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis/pečať
 • vydanie mandátneho certifikátu
 • dodanie kvalifikovaného zariadenia na uloženie kvalifikovaného certifikátu/pečate
 • službu mobilnej registračnej autority – dodanie v sídle klienta
RA nájdete na Šrobárovej 2, rektorát UPJŠ Košice, Správa AIO, č. dverí 119-120.
Za poskytnuté služby sa platí bezhotovostným bankovým prevodom na základe faktúry odovzdanej klientovi pri osobnej návšteve na RA UPJŠ.
Prevádzkovateľ Sídlo Kontaktné údaje Stránkové hodiny
BROS Computing s.r.o.
registračná autorita pre verejnosť
Zádubnie 169,
010 03 Žilina
Miroslav Bros
0903/606458
brosland@brosland.eu
dohodou

Na registračnej autorite môžete požiadať o:

 • vydanie certifikátu pre elektronický podpis/pečať
 • vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis/pečať
 • vydanie mandátneho certifikátu
 • dodanie kvalifikovaného zariadenia na uloženie kvalifikovaného certifikátu pre podpis/pečať
 • službu mobilnej registračnej autority
Za poskytnuté dôveryhodné a kvalifikované dôveryhodné služby sa platí bezhotovostným bankovým prevodom na základe faktúry odovzdanej zákazníkovi. Faktúra je vystavené v mene a na účet spoločnosti Disig, a.s.
Mobilné poskytovanie služieb a poskytovanie iných služieb je predmetom dohody a bude faktúrované na účet BROS Computing, s.r.o.
Prevádzkovateľ Sídlo Kontaktné údaje Stránkové hodiny
Slovanet, a.s.
Brezno

registračná autorita pre verejnosť
M. R. Štefánika 44/52
977 01 Brezno
Obchodný dom (2.posch.)
048/282 8541
PO - PI
09:00 - 17:00
obedná prestávka
11:30 - 12:00

Na registračnej autorite môžete požiadať o:

 • vydanie certifikátu pre elektronický podpis/pečať
 • vydanie kvalifikovaného certifikátu pre podpis
 • dodanie kvalifikovaného zariadenia na uloženie kvalifikovaného certifikátu
Prevádzkovateľ Sídlo Kontaktné údaje Stránkové hodiny
Trnavská regionálna komora SOPK
registračná autorita pre verejnosť
Trhová 2
917 01 Trnava
Ing. Natália Štrbíková
natalia.strbikova@sopk.sk
033/5512745
PO - PI
08:00 - 14:00
Nitrianska regionálna komora SOPK
registračná autorita pre verejnosť
Akademická 4
949 01 Nitra
Ing. Ivan Belka
037/7336754
ivan.belka@sopk.sk
PO - PI
08:00 - 13:00
14:00 - 15:30
Banskobystrická regionálna komora SOPK
registračná autorita pre verejnosť
Nám. Š.Moyzesa 4
974 01 Banská Bystrica
Ing. Mária Dvořáčková
048/4125 635
maria.dvorackova@sopk.sk
PO - PI
08:00 - 16:00
Prešovská regionálna komora SOPK
registračná autorita pre verejnosť
Vajanského 10
080 01 Prešov
Ing. František Kupčiha
051/7599951
frantisek.kupciha@sopk.sk
PO - PI
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Na registračnej autorite môžete požiadať o:

 • vydanie certifikátu pre elektronický podpis/pečať
 • vydanie kvalifikovaného certifikátu pre podpis/pečať
 • vydanie mandátneho certifikátu
 • dodanie kvalifikovaného zariadenia na uloženie kvalifikovaného certifikátu
Služby poskytnuté na RA SOPK budú klientovi fakturované v mene a na účet príslušnej SOPK.
Prevádzkovateľ Sídlo Kontaktné údaje Stránkové hodiny
ARDACO, a.s.
registračná autorita pre verejnosť
ARDACO, a.s.
Polianky 5,
841 01 Bratislava
02/32212311
info@ardaco.com
PO - PI
09:00 - 16:00

Na registračnej autorite môžete požiadať o:

 • vydanie certifikátu pre elektronický podpis/pečať
 • vydanie kvalifikovaného certifikátu pre podpis/pečať
 • vydanie mandátneho certifikátu
 • dodanie kvalifikovaného zariadenia na uloženie kvalifikovaného certifikátu
Prevádzkovateľ Sídlo Kontaktné údaje Stránkové hodiny
Trenčianska regionálna komora SOPK
registračná autorita pre verejnosť
Jilemnického 2,
911 01 Trenčín
Martin Plško
Ing. Jaroslav Šmíd
032/652 00 35
032/652 94 18
plsko@sopk.sk
smid@sopk.sk

Na registračnej autorite môžete požiadať o:

 • vydanie certifikátu pre elektronický podpis/pečať
 • vydanie kvalifikovaného certifikátu pre podpis/pečať
 • vydanie mandátneho certifikátu
 • dodanie kvalifikovaného zariadenia na uloženie kvalifikovaného certifikátu/pečate
Prevádzkovateľ Sídlo Kontaktné údaje Stránkové hodiny
GNOMA s.r.o.
registračná autorita pre verejnosť
Partizánska 23
071 01 Michalovce
056/6419411 PO - PI
08:00 - 12:00
13:00 – 17:00
dohodou

Na registračnej autorite môžete požiadať o:

 • vydanie certifikátu pre elektronický podpis/pečať
 • vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis
 • dodanie kvalifikovaného zariadenia na uloženie kvalifikovaného certifikátu
Prevádzkovateľ Sídlo Kontaktné údaje Stránkové hodiny
DOMENICO, s.r.o.
registračná autorita pre verejnosť
Stará Kremnička 146,
965 01 Stará Kremnička
0905/248157
tiborv@domenicosro.sk
PO - PI
08:00 – 18:00

Na registračnej autorite môžete požiadať o:

 • vydanie certifikátu pre elektronický podpis/pečať
 • vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis
 • dodanie kvalifikovaného zariadenia na uloženie kvalifikovaného certifikátu
 • dodanie aplikácie určenej pre tvorbu a overenie kvalifikovaného elektronického podpisu
 • základnú a rozšírenú inštaláciu certifikátov, programového vybavenie, zaškolenie obsluhy
 • službu mobilnej registračnej autority – dodanie v sídle klienta.
DOMENICO, s.r.o. pôsobí ako mobilná externá registračná autorita poskytujúca komplexné služby v sídle klienta, od vydania certifikátov až po inštaláciu programového vybavenia, zaškolenie držiteľov certifikátov a registráciu na príslušných úradoch verejnej a štátnej správy.
Prevádzkovateľ Sídlo Kontaktné údaje Stránkové hodiny
Gavalieri s.r.o.
registračná autorita pre verejnosť
Vážska 8
921 01 Piešťany
0908/656596
info@ekomunikacia.eu
PO - ŠT
08:30 – 16:30
PI
08:00 - 14:00

Mobilná registračná autorita Gavalieri s.r.o. poskytuje svoje služby advokátskym kanceláriám, notárskym úradom, súdnym exekútorom, správcom konkurzných podstát, účtovníkom, daňovým poradcom, znalcom a iným. Služby poskytuje na celom území SR.
Poskytuje komplexné služby:

 • vydanie certifikátov pre elektronický podpis/pečať
 • vydanie kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis priamo v sídle klienta
 • dodanie a inštalácia všetkých aplikácií potrebných pre tvorbu a overovanie kvalifikovaného elektronického podpisu
 • inštalácia SW a HW
 • školenie pre využívanie elektronického podpisu v praxi pri komunikácii s Obchodným registrom SR, Súdmi SR, Daňovým riaditeľstvom, Katastrálnymi úradmi a inými orgánmi verejnej moci
Viac informácií nájdete na www.ekomunikacia.eu
Prevádzkovateľ Sídlo Kontaktné údaje Stránkové hodiny
EL.VICTUS, s.r.o.
registračná autorita pre verejnosť
Rybný trh 332/9
929 01 Dunajská Streda
0903/176807
0918/957451
info@elvictus.sk
PO - PI
08:00 - 16:00
iný termín možný dohodou

Na registračnej autorite môžete požiadať o:

 • vydanie certifikátu pre elektronický podpis/pečať
 • vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis
 • dodanie kvalifikovaného zariadenia na uloženie kvalifikovaného certifikátu.
Prevádzkovateľ Sídlo Kontaktné údaje Stránkové hodiny
CRANIUM COMPUTER s.r.o.
registračná autorita pre verejnosť
Nám. Sv. Imricha 33
943 01 Štúrovo
036/7510130
0905/274142
info@cranium.sk
PO - PI
08:00 - 17:00
SO
09:00 - 12:00

Na registračnej autorite môžete požiadať o:

 • vydanie certifikátu pre elektronický podpis/pečať
 • vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis
 • vydanie mandátneho certifikátu
 • dodanie kvalifikovaného zariadenia na uloženie kvalifikovaného certifikátu,
Prevádzkovateľ Sídlo Kontaktné údaje Stránkové hodiny
nakupujbezpecne.sk, s.r.o.
registračná autorita pre verejnosť
Na letisko 19
058 01 Poprad
0908/801 847
info@zarucenyelektronickypodpis.sk
info@nakupujbezpecne.sk
PO - PI
dohodou

Na registračnej autorite môžete požiadať o:

 • vydanie certifikátu pre elektronický podpis/pečať
 • vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis
 • vydanie mandátneho certifikátu
 • dodanie kvalifikovaného zariadenia na uloženie kvalifikovaného certifikátu,
Prevádzkovateľ Sídlo Kontaktné údaje Stránkové hodiny
Consult Office, spol. s r.o.
registračná autorita pre verejnosť
mobilná registračná autorita
BC Jantár
Jantárová 30
040 01 Košice
0905/616001
info@elektronicky-podpis.eu
office@consultoffice.sk
dohodou

Consult Office, spol. s r.o. je spoločnosť zaoberajúca sa poradenstvom, zakladaním a správou obchodných spoločnosti a neziskových organizácií.
Pôsobí ako externá registračná autorita CA Disig, poskytujúca svoje služby všetkým záujemcom o elektronický podpis (advokátskym kanceláriám, notárskym úradom, súdnym exekútorom, správcom konkurzných podstát, obchodným spoločnostiam, neziskovým organizáciám, účtovníkom, daňovým poradcom, znalcom a iným).
Na registračnej autorite môžete požiadať o:

 • vydanie certifikátu pre elektronický podpis/pečať
 • vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis/pečať
 • vydanie mandátneho certifikátu
 • dodanie kvalifikovaného zariadenia na uloženie kvalifikovaného certifikátu,
 • dodanie a inštalácia všetkých aplikácii potrebných pre tvorbu a overenie kvalifikovaného elektronického podpisu
 • zaškolenie používania kvalifikovaného elektronického podpisu vo vzťahu k obchodnému registru, súdom, Správam katastra, daňovým úradom a ostatným orgánom štátnej správy
 • služba mobilnej registračnej autority – dodanie v sídle klienta
Uvedené služby RA poskytuje po dohode s klientom bez časového obmedzenia na celom území SR, ako aj v sídle registračnej autority.
Prevádzkovateľ Sídlo Kontaktné údaje Stránkové hodiny
SFÉRA, a. s.
registračná autorita pre verejnosť
Karadžičova 2
811 08 Bratislava 1
+421 (2) 502 131 40
+421 (2) 502 13 113
certifikaty@sfera.sk
dohodou

Spoločnosť SFÉRA, a.s., pôsobí ako externá registračná autorita CA Disig, poskytujúca svoje služby všetkým záujemcom o elektronický podpis
Na registračnej autorite môžete požiadať o:

 • vydanie certifikátu pre elektronický podpis
 • vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis
 • dodanie kvalifikovaného zariadenia na uloženie kvalifikovaného certifikátu,
Uvedené služby RA poskytuje po dohode s klientom v sídle registračnej autority.