Cenník pre kvalifikované časové pečiatky

Táto stránka obsahuje aktuálny cenník balíkov s predplateným počtom kvalifikovaných elektronických časových pečiatok, ktoré sú poskytované kvalifikovaným poskytovateľom služieb, spoločnosťou Disig, a.s.

Cenník je platný od 15.5.2015.

Balíky časových pečiatok

Produkt Cena bez DPH Cena s DPH 20%
Balík TS 200 (200 ks časových pečiatok) 25,00 € 30,00 €
Balík TS 500 (500 ks časových pečiatok) 50,00 € 60,00 €
Balík TS 1000 (1000 ks časových pečiatok) 80,00 € 96,00 €