FAQ - Najčastejšie otázky

Kvalifikovaná elektronická časová pečiatka

1. Mám záujem o získanie kvalifikovanej elektronickej časové pečiatky, ako ju môžem získať?

Kvalifikované elektronické časové pečiatky sú ponúkané v balíkoch (200 ks, 500 ks resp. 1000 ks). Tieto môžete získať pri osobnej návšteve v Disig, a.s., alebo na základe mailovej objednávky na obchod@disig.sk zaslaním vyplneného formulára, ktorý nájdete na tu: Objednávka - služba časovej pečiatky. Po úhrade zálohovej faktúry, zaslanej na e-mail adresu uvedenú v objednávke, Vám bude zaslaný autorizačný token na prístup na sever časovej pečiatky. V prípade záujmu o väčší počet pečiatok kontaktujte, prosím, obchod@disig.sk

2. Ako si nastavím používanie časových pečiatok v programe Disig Desktop Signer?

Po doručení e-mailu s informáciou o aktivácii služby časovej pečiatky je potrebné nastaviť v aplikácii Disig Desktop Signer server časových pečiatok. Podrobný postup nájdete tu: Nastavenie Desktop Signer

3. Ako si nastavím používanie časových pečiatok v programe QSign?

Po doručení e-mailu s informáciou o aktivácii služby časovej pečiatky je potrebné nastaviť v aplikácii QSign server časových pečiatok a umiestnenie certifikátu a privátneho kľúča pre časové pečiatky. Podrobný postup nájdete tu: Nastavenie QSign

4. Ako zistím, koľko časových pečiatok ešte mám k dispozícii?

Aktuálny stav čerpania časových pečiatok si môžete zobraziť prostredníctvom on-line služby na zistenie stavu čerpania časových pečiatok - "Stav čerpania služby". V internetovom prehliadači musíte mať nainštalovaný svoj autorizačný token k danému balíku časových pečiatok.

5. Čo je potrebné urobiť pre použitie časovej pečiatky v OS Windows?

Je potrebné vykonať import autorizačného tokenu do úložiska certifikátov v OS Windows. Podrobný postup nájdete tu: Nastavenie Windows

6. Čo je potrebné urobiť pre použitie časovej pečiatky v prostredí Mozilla?

Je potrebné vykonať import autorizačného tokenu do úložiska certifikátov v Mozille. Podrobný postup nájdete tu: Nastavenie Mozilla Firefox