Objednanie služby

Záväznú objednávku na službu časovej pečiatky vyplníte prostredníctvom objednávkového formulára, ktorý nájdete TU: Objednávka - služba časovej pečiatky (formulár programu MS EXCEL).

POKYNY K VYPLNENIU OBJEDNÁVKY

Povinné údaje

  • Objednávateľ - názov subjektu, sídlo, PSČ, mesto / Meno a priezvisko, trvalý pobyt
  • Zapísaná v OR SR príslušného súdu – vypisujú len spoločnosti a.s., s.r.o., k.s., v.o.s, š.p. a družstvo
  • IČO, DIČ, IČ DPH: iba ak boli pridelené
  • Číslo účtu/ banka: musí byť vyplnené, vypĺňa sa to číslo účtu, z ktorého bude realizovaná úhrada
  • Pri balíkoch TS 200, balík TS 500, balík TS 1000 je potrebné vyplniť počet objednávaných balíkov.
  • Kontaktná osoba – musia byť vyplnené údaje tej osoby, ktorá bude reálne využívať službu TS (na tento mail bude zaslaná zálohová faktúra, autorizačný token a zároveň aj aktivačný mail spolu s faktúrou – daňovým dokladom.

Vyplnená objednávka sa zasiela výlučne elektronickou formou – e-mailom na adresu obchod@disig.sk.

Záväznú objednávku je možné z Vašej strany stornovať len za predpokladu, že za službu ešte nebola uhradená zálohová faktúra. Túto skutočnosť je potrebné oznámiť buď telefonicky, alebo emailom na emailovú adresu obchod@disig.sk.

Záväznú objednávku možno stornovať aj spoločnosťou Disig, a.s. Vyhradzujeme si právo zamietnuť prijatú objednávku, v prípade, ak ste v objednávke uviedli nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ak Vás nemôžeme kontaktovať na základe zadaných kontaktných údajov. V týchto prípadoch budete o stornovaní objednávky informovaný emailom.

Po spracovaní Vašej objednávky Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra a autorizačný token (certifikát, ktorým sa prihlasuje na server časovej pečiatky), ktoré Vám budú zaslané na e-mail adresu uvedenú v objednávke. Objednávka bude spracovaná do 48 hodín od jej prijatia.

Úhrada zálohovej faktúry je možná bezhotovostným bankovým prevodom, príp. hotovostným vkladom na účet spoločnosti.

V prípade osobnej návštevy v sídle spoločnosti Disig je úhrada možná len v hotovosti.

Zaslaním záväznej objednávky potvrdzujete, že súhlasíte so zasielaním faktúr elektronicky. V prípade, že nesúhlasíte, je potrebné uviesť túto informáciu do mailu, ktorého súčasťou bude objednávka.

INFORMÁCIE K PLATBE

Platba v hotovosti:

Suma za objednaný balík sa hradí v hotovosti pri objednaní služby priamo v sídle spoločnosti Disig, a.s. Daňovým dokladom bude blok z registračnej pokladne.

Platba prevodom na účet:

Po odoslaní objednávky e-mailom dostanete zálohovú faktúru vo forme PDF súboru. Po pripísaní úhrady na účet Vám bude zaslaná elektronická faktúra – daňový dokument. Elektronická faktúra bude zaslaná na e-mail uvedený v objednávke a bude spĺňať všetky náležitosti stanovené zákonom č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení a zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.

Zaslaním záväznej objednávky potvrdzujete, že súhlasíte so zasielaním faktúr elektronicky. V prípade, že nesúhlasíte, je potrebné uviesť túto informáciu do mailu, ktorého súčasťou bude objednávka.