Autorizačné súbory pre Disig Desktop Signer

Nastavenie aplikácie Disig Desktop Signer na využívanie služby vydávania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok našimi TSA jednotkami, sa vykoná podľa postupu popísaného ďalej.

UPOZORNENIE: Nastavenie vykonajte až po prevzatí e-mailu od spoločnosti Disig, a.s., s informáciou o aktivácii služby časovej pečiatky, ktorý bude obsahovať aj adresu servera časovej pečiatky.

1. Spustite aplikáciu Disig Desktop Signer

2. V hornom menu vyberte "Zobraziť" - "Nastavenia" a otvorte záložku "Pripojenia:

3. V časti "Server časových pečiatok" vložte do poľa "Adresa" adresu servera časových pečiatok, tak ako je napísaná v doručenej e-mailovej správe.

Nastavenia DDS

4. V časti "Certifikát" kliknite na "Prehľadávať" a vyberte adresár s uloženým súborom s koncovkou .p12, ktorý Vám bol doručený v e-mailovej správe o aktivácii služby. Pri výzve na zadanie hesla, použite heslo uvedené v e-mailovej správe.

Nastavenia DDS

5. Zmenu nastavení potvrdíte kliknutím na "OK".

Týmto je nastavenie prístupu k poskytovanej službe vydávania kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky ukončené.