Inštalácia autorizačných súborov v Mozilla Firefox

Aby bolo možné používať kvalifikovanú dôveryhodnú službu vydávania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok v programoch, ktoré využívajú centrálne úložisko certifikátov aplikácií Mozilla, je potrebné vykonať import autorizačného tokenu do tohto úložiska, podľa nasledovného postupu:

1. Spustite aplikáciu Mozilla Firefox a v menu zvoľte "Nástroje" "Možnosti" "Súkromie a bezpečnosť" "Certifikáty" "Zobraziť certifikáty"

Nastavenia Mozilla

2. V položke "Správca certifikátov" zvoľte záložku "Vaše certifikáty" a kliknite na tlačidlo "Importovať". Následne vyberte adresár, kde máte uložený súbor s príponou ".p12", ktorý Vám bol zaslaný v e-mailovej správe s predmetom "Autorizačný SSL certifikát TS..." od spoločnosti Disig, a.s.

Nastavenia Mozilla

3. Po zobrazení okna na zadanie hesla pokračujte voľbou "OK" - heslo nezadávajte.

Nastavenia Mozilla

4. Pokiaľ import prebehol úspešne, tak sa v záložke "Vaše certifikáty" zobrazí importovaný autorizačný token podľa zakúpeného TS balíka (TS 200; TS 500 resp. TS 1000)

Nastavenia Mozilla

5. Týmto je import autorizačného tokenu do úložiska certifikátov produktov Mozilla ukončený.