Nastavenie služby v QSign

Aby bolo možné používať službu vydávanie kvalifikovaných elektronických časových pečiatok v programe QSign je potrebné upraviť jeho nastavenia v zmysle týchto pokynov.

UPOZORNENIE: Nastavenie vykonajte až po prevzatí e-mailu od spoločnosti Disig, a.s., s informáciou o aktivácii služby časovej pečiatky, ktorý bude obsahovať aj adresu servera časovej pečiatky.

Verzia QSign 5.x

Nastavenia pripojenia aplikácie k službe časovej pečiatky vykonáte podľa návodu spoločnosti ARDACO uvedeného v dokumente Používateľská príručka kapitola 5.1.3 na strane 38.

Certifikát pre autorizáciu je súbor končiaci na "-cer.pem", súkromný kľúč pre autorizáciu je súbor končiaci na "-pk.pem".

Verzia QSign 4.x

V menu "Nastavenia" v záložke "Https" sa nastaví cesta k uloženým kľúčom, ktoré Vám boli zaslané v e-mailovej správe s predmetom "Autorizačný SSL certifikát TS..." od spoločnosti Disig, a.s.:

1. V hornom textovom poli "Certifikát pre HTTPS časovej pečiatky" kliknite na tlačidlo "Prehľadávať" a vyberte umiestnenie súboru končiaceho na „-cer.pem".

2. V dolnom textovom poli "Privátny kľúč pre HTTPS časovej pečiatky" kliknite na tlačidlo "Prehľadávať" a vyberte umiestnenie súboru končiaceho na „-pk.pem“.

3. Zmenu nastavení potvrdíte kliknutím na "OK".

Na nasledovných obrázkoch je zobrazené výsledné nastavenie záložky "Https" v programe QSign verzie 4.x.

Nastavenia QSign

4. V záložke "Servery" pridajte novú adresu servera časovej pečiatky, ktorú ste dostali v informačnom e-maile po aktivácii zakúpeného TS balíka. Nová adresa servera časovej pečiatky musí byť v zozname prvá v poradí. Príklad správne vyplnenej adresy je na nasledovnom obrázku (OID sa nevypĺňa!).

Nastavenia QSign