Inštalácia autorizačných súborov vo Windows

Aby bolo možné používať kvalifikovanú dôveryhodnú službu vydávania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok v programoch, ktoré využívajú centrálne úložisko certifikátov v OS Windows, je potrebné vykonať import autorizačného tokenu do tohto úložiska, podľa nasledovného postupu:

1. Kliknite (dvojklik) na uloženú zálohu súboru s príponou ".p12", ktorý Vám bol zaslaný v e-mailovej správe s predmetom "Autorizačný SSL certifikát TS..." od spoločnosti Disig, a.s.

2. Zobrazí sa Vám okno ako je zobrazené na tomto obrázku.

Nastavenia Windows

3. Ďalej postupujte v inštalácii podľa ponuky inštalátora až do zobrazenia správy o úspešnej inštalácii certifikátu - jednotlivé kroky sú znázornené na nasledujúcich obrázkoch:

Nastavenia Windows

Nastavenia Windows

Nastavenia Windows

Nastavenia Windows

Nastavenia Windows

4. Na zadanie adresy servera časovej pečiatky použite adresu, ktorú ste dostali po zakúpení príslušného TS balíka v informačnom e-maile o aktivácii služby.