Stav čerpania služby TS balíka

Prostredníctvom služby na zistenie stavu čerpania časových pečiatok si môžete zobraziť aktuálny stav čerpania časových pečiatok zo zakúpeného TS balíka.

Na overenie stavu čerpania služieb časových pečiatok musíte mať v internetovom prehliadači nainštalovaný svoj autorizačný token k predmetnému TS balíku. Návody na inštaláciu autorizačného tokenu pre podporované prehliadače nájdete v ľavom menu ako Nastavenie Windows pre prehliadače Internet Explorer a Google Chrome alebo Nastavenie Mozilla Firefox pre prehliadač Mozilla Firefox.

Aktuálny stav si overíte kliknutím na tlačidlo "Over stav služby" a so zobrazeného zoznamu je potrebné vybrať autorizačný token s názvom zakúpeného balíka (TS 200/TS 500/TS 1000).