Certifikačná Autorita

Spoločnosť Disig, a.s. prevádzkuje viacero certifikačných autorít a je:

  • najväčším vydavateľom certifikátov na Slovensku,
  • vydavateľom certifikátov pre slovenské elektronické občianske preukazy (eID),
  • vydavateľom, ktorého certifikáty uznávajú spoločnosti Microsoft, Mozilla, Google, Apple
  • členom CA/Browser Forum pre štandardizáciu požiadaviek pre vydávanie verejne dôveryhodných TLS/SSL certifikátov.